VITO

  • Type organisatie: Woning corporatie

VITO en EnergyVille voeren onderzoek naar 2 cruciale technologische doorbraken in die materie: de opslag van elektriciteit en de optimalisatie van thermische energiesystemen.

VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) is een toonaangevende Europese onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling.

VITO levert intelligente en kwalitatief hoogwaardige oplossingen die een concurrentievoordeel kunnen betekenen voor grote en kleine bedrijven.

Het biedt objectief onderzoek, studies en adviezen op basis waarvan de industrie en de overheid hun toekomstig beleid kunnen bepalen.

VITO telt zowat 750 medewerkers die mee vorm geven aan internationale projecten over de ganse wereld.  VITO’s hoofdkantoor is gevestigd in Mol, België.

VITO’s expertisedomeinen

Klimaatverandering, voedselzekerheid, grondstoffenschaarste, duurzame energievoorziening, vergrijzing … VITO’s onderzoeksagenda richt haar pijlen op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag.

VITO
 Boeretang 200
       BE-2400 Mol,
       , Belgie
  Ben Laenen   https://geothermie.vito.be/nl    ben.laenen@vito.be    +32 14 33 56 38