Waerdse Energie Circuit

  • Type organisatie: Lokale energiecooperatie

Het Waerdse Energie Circuit verbindt energiesystemen van bedrijven, instellingen en wooncomplexen met elkaar. Hierdoor kan een overschot aan warmte of koude van de één geleverd worden aan een ander.

De voordelen zijn:

  • dat men de energie niet zelf op hoeft te wekken (lagere investeringskosten)
  • een minder stijgende prijs dan de markt,
  • de CO₂ uitstoot vermindert (beter energielabel)
  • een vergoeding voor de warmte en/of koude die men over heeft

Het Waerdse Energie Circuit bestaat uit een ring met een aantal warmte-/koudeopslagsystemen. Uiteindelijk komt er een heel stelsel aan buizen die het noordelijk deel van de bedrijventerreinen De Zandhorst en De Vaandel, het stadshart, het stationsgebied, bedrijventerrein Beveland en het zuidelijk deel van Heerhugowaard met elkaar verbindt.

Waerdse Energie Circuit
 Galileistraat 61
       1704 SE Heerhugowaard,
       , Nederland
  Adriaan van Diepen   https://www.waerdse-energie.nl/#partners-wec    info@kodi.nl    072 - 571 54 62