Waterschap Vallei en Veluwe

  • Type organisatie: Energieleverrancier

Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.

Poep en plas zijn het nieuwe goud

Op de rioolwaterzuivering in Apeldoorn produceert Vallei en Veluwe jaarlijks 900 ton kunstmest. Ook gaat de hoeveelheid energie uit biogas fors omhoog.

“Dankzij deze investering draagt Vallei en Veluwe bij aan een duurzame economie en op termijn forse kostenbesparingen. Zo houden we de zuivering van afvalwater betaalbaar voor burgers en bedrijven,” zegt de dijkgraaf Tanja Klip.

Het gaat om een investering van ruim 7 miljoen euro. Deze investering gaat zichzelf terugverdienen door de productie van kunstmest en nog meer energie dan nu al door het waterschap wordt opgewekt.

Thermische Druk Hydrolyse

Na afronding van het werk zal de zuiveringsinstallatie beter en meer slib kunnen verwerken. Dat is het gevolg van toepassing van onder meer Thermische Druk Hydrolyse waardoor het slib in kleinere deeltjes uiteenvalt en zo beter te verwerken (vergisten) is.

  • Het biogas dat vrijkomt wordt door warmtekrachtkoppeling omgezet in energie.
  • Van deze energie draait de installatie al langere tijd en er blijft – sinds 2010 – ook energie over.
  • De nieuwe vergister zorgt voor een ruime verdubbeling van de energieopbrengst
    • De hoeveelheid biogas neemt toe van 1,5 miljoen kuub methaangas naar ruim 3,2 miljoen kuub met gevolgen voor de energieproductie
    • Genoeg voor 3.000 huishoudens.

Fosfaat en kunstmest

Verder zal het waterschap fosfaat uit het slib verwijderen. Het waterschap zet fosfaat om in ruim 900 ton kunstmest per jaar. Fosfaat is een eindige en niet te vervangen grondstof. Daarom vindt Waterschap Vallei en Veluwe het noodzakelijk om fosfaat terug te winnen uit poep, plas en ander organisch slib. Zo levert het waterschap een belangrijke bijdrage om de fosfaatkringloop te sluiten.

Waterschap rijdt op biogas

Verder is het waterschap in Apeldoorn van plan tankwagens te laten rijden op eigen geproduceerd vloeibaar biogas. Met de tankwagens wordt extern slib (afval) afkomstig uit bijvoorbeeld de voedselindustrie naar de rioolwaterzuivering gebracht.

Energie- en grondstoffenfabriek Amersfoort

In Amersfoort bouwt Vallei en Veluwe de rioolwaterzuiveringinstallatie aan de Eem om tot een energie- en grondstoffenfabriek. Hier produceert het waterschap vanaf 2016 ook circa 900 ton kunstmest per jaar.

Waterschap Vallei en Veluwe
 Steenbokstraat 10
       7324 AX Apeldoorn,
       , Nederland
  Tanja Klip   vallei-veluwe.nl    info@vallei-veluwe.nl    (055) 5 272 911