Woningcorporatie ZOwonen

 • Type organisatie: Woning corporatie

Woningcorporatie ZOwonen is een vastgoedbedrijf met een maatschappelijke doelstelling dat mensen met lage inkomens en kwetsbare personen passende woonruimte biedt gelegen in een leefbare woonomgeving.

Missie ZOwonen

ZOwonen hanteert voor haar missie de volgende uitgangspunten.

ZOwonen:

 • is een vastgoedbedrijf met een maatschappelijke doelstelling
  richt zich met voorrang op mensen met lage inkomens en kwetsbare personen
 • werkt aan vitale en leefbare wijken en doet dit in samenwerking met belanghouders
 • verbindt zich met en legitimeert zich actief naar haar bewoners, gemeenten en andere belanghouders
 • stuurt op heldere doelen, werkt resultaatgericht en is een betrouwbare partner (afspraak is afspraak)
 • hanteert de kernwaarden: zichtbaar, aanspreekbaar en verbindend
 • werkt vanuit een duidelijk klantvisie en is gericht op tevreden klanten
 • is voorwaardenscheppend vanuit de overtuiging dat mensen zelf de regie over hun eigen leven willen nemen (niet zorgen voor, maar zorgen dat)
 • brengt partijen bij elkaar, organiseert de samenwerking en pakt daarbij de regierol

Visie

ZOwonen maakt aan de voorkant duidelijke keuzen en stuurt scherp op haar middelen zodat de beschikbare middelen maximaal ingezet kunnen worden in de volkshuisvesting. Waarbij de nadruk ligt op het huisvesten van huishoudens met een laag inkomen en kwetsbare personen. We optimaliseren onze bedrijfsvoering om onze maatschappelijke doelstelling waar te maken en hanteren de kernwaarden: zichtbaar, aanspreekbaar en verbindend. Zijn transparant in wat we doen en verantwoorden ons. Voor taken die we niet alleen kunnen uitvoeren pakken we de regie, brengen partijen bij elkaar en organiseren de samenwerking.

Woningcorporatie ZOwonen
 Luxemburgstraat 30
       6135 LC Sittard,
       , Nederland
  Ton Mans   https://www.zowonen.com/    info@zowonen.com    046 420 9600