ZON Energie

  • Type organisatie: Adviesbureau

ZON Energie vertaalt uw duurzame vraag, groot en klein naar een praktisch haalbaar project. Maximale inzet van duurzame energiebronnen voor een comfortabele energie- voorziening, met maximale CO2 besparing.

Als gemeente, corporatie, projectontwikkelaar of VVE worstelt u ongetwijfeld met vragen omtrent het financieel, organisatorisch en technisch bouwen van duurzame toekomstbestendige installaties. Hoe realiseert u de duurzame doelen van uw organisatie of van de (lokale) overheid?

Worstelt u met vragen als:

  • Hoe kunnen wij voldoen aan regelgeving als EPC?
  • Bouwen en investeren wij in eigen beheer of richten wij een Energie B.V in?
  • Hoe implementeren wij de duurzame technieken in het bouwproces?

of:

  • Heeft u behoefte aan vrijblijvend duurzaam advies, technisch en financieel?
  • Zoekt u een inversteerder voor toepassing van een duurzame energie installatie?
  • Wilt u sparren over de implementatie van duurzame energie bij uw project?

Wat biedt ZON Energie?

Wij bieden totaaloplossingen, waarbij uw organisatie, uw duurzame doelen en de financiële organisatie centraal staan. Wij maken uw wensen en alle initiatieven voor toepassing van duurzame energie in de gebouwde omgeving haalbaar door te investeren, ontwikkelen, realiseren en exploiteren.

In één oogopslag ons profiel bekijken? Dat kan, met onze ZON-infographic.

Onze missie is samen met corporaties, gemeenten en projectontwikkelaars de energie transitie versnellen door maximale inzet van natuurlijke energiebronnen bodem en zon, voor comfortabel verwarmen en koelen van woningen en utiliteitsgebouwen. Realisatie van duurzame doelen zonder zorgen over investering en exploitatie.

ESCo

ZON Energie ontwikkelt, realiseert, financiert en exploiteert langjarig collectieve duurzame energie-installaties in een ESCo.
Een Energy Service Compagny ontzorgt een gebouweigenaar door de collectieve duurzame installatie, het energie beheer, en het energiemanagement over te nemen.
ZON Energie ontzorgt de opdrachtgever door zowel de ontwikkeling, de realisatie, de investering en de meerjarige financiele en technische exploitatie over te nemen. ZON Energie ontzorgt op financieel, organisatorisch/juridisch en technisch vlak. ZON Energie is na de bouw dus eigenaar van de installatie en levert duurzame warmte, koude en warm tapwater aan de bewoners of gebruikers.

Het voordeel voor de opdrachtgever

Het voordeel is dat de opdrachtgever, een gebouweigenaar als corporatie, gemeente of projectontwikkelaar een duurzame energie voorziening door een professionele organisatie laat verzorgen en zo kwalitatief beter en financieel voordeliger aan de duurzame doelstellingen en eisen kan voldoen.
Andere voordelen zijn risicovermindering, PR/imago verbetering, invulling van milieuwetgeving en/of milieudoelstellingen, minder vermogensbeslag en meer mogelijkheden om te gaan focussen op kerntaken.

Wat mag u als opdrachtgever van ons verwachten?

Bent u in het bezit van een WKO installatie, en het ontbreekt u aan technisch en financiële kennis voor een goede exploitatie, of wilt u gaan investeren in een collectieve duurzame installatie en u loopt met vragen over financiële haalbaarheid, investering, op eigen balans of outsourcen, hoe te exploiteren? Neem dan contact met ons op.
ZON Energie
 Spanbroekerweg 162
       1715 GV Spanbroek,
       , Nederland
  John Braakman   http://zonenergie.nu/    johnbraakman@zonenergie.nu    0226 450 885