De Energiekaart laat kennis stromen – over ons

De Energiekaart laat kennis stromen
In Nederland worden honderden projecten uitgevoerd waarin getest wordt hoe lokale energiesystemen ingericht en gekoppeld  kunnen worden op weg naar een CO2-arme toekomst.

Het doel van de Energiekaart is om de energietransitie te versnellen door opgedane kennis en contacten van energieprojecten en programma’s ‘te laten stromen’.

De Energiekaart werkt al geruime tijd aan de uitbreiding met de zogeheten kennishub ‘Institutionele Belemmeringen’. Belemmeringen die ervoor zorgen dat innovaties niet tot wasdom komt. 

We werken samen met allerlei maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven.

 

De Energiekaart heeft als missie om uit te groeien tot hét neutrale expertise- en kennisplatform voor alle partijen betrokken bij de energietransitie.

 

Visie

Onze visie is om de Energiekaart als kennis- en expersitehub te laten groeien en onze positieve maatschappelijke impact te vergroten.

Het opschalen van innovatieve technologie kan versnellen door kennis en inzichten te delen zodat partijen kunnen leren van elkaars ervaringen en sneller stappen kunnen zetten.

Wij geloven dat nieuwe energieprojecten versneld, succesvol uitgerold kunnen worden door als Energiekaart best practices, lessons learned, onderzoeken, institutionele drempels en contactgegevens van bedrijven en organisaties betrokken bij lokale energie-initiatieven open te stellen waardoor energieprofessionals maximaal profiteren van expliciete kennis en ervaring.

Op weg naar een CO2 arme toekomst

In Nederland worden honderden projecten uitgevoerd waarin getest wordt hoe lokale energiesystemen ingericht en gekoppeld  kunnen worden op weg naar een CO2-arme toekomst.

De Energiekaart monitort en communiceert over lopende en nieuwe activiteiten (projecten, proeftuinen, onderzoeken, doorbraakproducten en ervaren drempels) en bevordert daarmee kennisuitwisseling zodat kennis gaat stromen en partijen elkaar makkelijk vinden.

Daarnaast ondersteunen we wederzijdse kennisuitwisselingen, visievorming en explicitering van posities in de afwegingen, zowel op beleidsniveau als bij individuele bedrijven. Immers, succesvolle technologie kan dan ook elders toegepast worden waardoor de energietransitie vleugels krijgt.

Voor wie is de Energiekaart bedoeld?

De Energiekaart is de KennisHub voor alle partijen die zich professioneel met de energietransitie bezig houden.

Criteria

De projecten die op dit platform staan voldoen aan de volgende kenmerken:

  1. Aan de basis staat een consortium van twee of meer partijen die samenwerken aan een innovatief energiesysteem
  2. De projecten vallen onder de Topsector categorieën elektriciteit, warmte, transport en mobiliteit en industrie. Daarnaast geven we informatie over ontwikkelingen in de sfeer van (data) privacy en security
  3. De initiatieven testen producten, diensten en/of business modellen.

 

Contact

Tanja Nolten, programmamanager Energiekaart.net

E. t.nolten@gmail.com
T. 06 16342889