Over Slimme EnergieSystemen

Slimme EnergieSystemen op de Energiekaart 2016
Nieuw op de Energiekaart: Dossier Institutionele Belemmeringen

EnergieSystemen worden steeds slimmer. Dat is nodig om het net toegankelijk te maken voor groene energiebronnen.

Bovendien houden we met slimme energiesystemen balans op het net. En dat scheelt miljoenen voor netverzwaring.

 

 

 

Elektriciteit – Warmte – Transport en Mobiliteit – Industrie

Het energiesysteem van de toekomst ziet er heel anders uit dan we altijd gewend zijn geweest. Het klassieke gas verdwijnt. Nederland gaat massaal over op elektrisch koken, stoken etc.

En elk jaar komen er duizenden nieuwe stroomleveranciers bij. Denk aan alle particulieren en samenwerkende particulieren in coöperaties die zelf groene stroom opwekken en terugleveren of opslaan in een (auto)batterij. Ook de industrie neemt maatregelen om het verbruik te reduceren en alternatieve hernieuwbare energiebronnen te implementeren.

De Energiekaart monitort en communiceert over al deze lopende en nieuwe activiteiten (projecten, proeftuinen, wetenschappelijke onderzoeken, doorbraakproducten en initiatieven) en filtert op ‘lessons learned’, ‘best practices’ en belemmeringen in wet- en regelgeving en rollen en verantwoordelijkheden die CO2-reductie versnellen of juist vertragen.

Neutraliteit en het communiceren over feitelijkheden staan bij ons voorop.

Slimme EnergieSystemen en Institutionele Belemmeringen

Op de Energiekaart vind je nagenoeg alle Nederlandse projecten, proeftuinen en onderzoeken en betrokken wetenschappers die bijdragen aan de transitie van fossiele naar groene energiesystemen in Nederland. Uit de (update) gesprekken met projectleiders en projectbetrokkenen komt regelmatig naar voren dat Institutionele Issues het opschalen van een project of innovatie belemmeren.

Daarom zijn we in 2017 met het inrichten van een zg. ‘Kennishub Institutionele Belemmeringen‘ en voeren gesprekken om een neutrale KennisHub in te richten en hierin samen op te trekken met belanghebbenden waaronder het ministerie van EKZ, Innovatielink, RVO, VNG en het topsectorprogramma Urban Energy.

Want hoe langer Nederland wacht met het maken van beleidskeuzes, hoe groter het risico op knelpunten in de uitvoering waardoor:

  • de energietransitie onvoldoende opschaalt
  • er onnodig hoge kosten gemaakt moeten worden
  • de kans op een technologische voorsprong in de internationale markt wegebt

De Energiekaart is al geruime tijd bezig om voor de uitbreiding met een neutrale Kennishub Institutionele Belemmeringen. Kijkend naar het maatschappelijk belang wordt het hoog tijd dat we:

  • zorgen dat er een overzicht komt
  • er joint fact finding per belemmering plaats vindt zodat duidelijk wordt waar de belemmering voor dient en wat het in de weg staat
  • een gezamenlijk beeld creëren van wat er voor nodig is om de belemmering weg te nemen met de mogelijke oplossingsrichtingen.

Kamer verzoekt ook om een digitaal ‘loket’

 

Gesterkt door de aangenomen Kamermotie 68 eind 2017, dat de minister verzoekt om inzicht en overzicht te geven van knelpunten en belemmeringen die CO2 reductie afremmen, pleiten we ervoor bij het ministerie van EZK en haar opdrachtgever, om voor de zomer 2018 de neutrale loketfunctie in te richten, financieel gedragen door o.a. het ministerie van EKZ.

Voor wie is de Energiekaart bedoeld?

 

De Energiekaart is de KennisHub voor alle partijen die zich professioneel met de energietransitie bezig houden. De Energiekaart laat kennis, ervaring, beproefde methoden en lessons learned ‘stromen’ om de energietransitie te versnellen.

Energiekaart criteria

 

De projecten die op dit platform staan voldoen aan de volgende kenmerken:

  1. informatie over duurzame energieproductie, -opslag, -transport en -gebruik
  2. energiestromen worden stuurbaar gemaakt
  3. test of toepassing van producten, diensten of business modellen

 

MatchMaking: stel je vraag

 

Heb jij een idee voor een nieuw project? Wil je je concept in praktijk testen? Zoek je partners? Stel je vraag op Match

 

Reviews

 

“Heel nuttig om zoveel kennis (eindelijk) eens integraal beschikbaar en toegankelijk te maken.”
Leen van Doorn | Innovatie, All Store | Alliander Arnhem

 

“Bij het ontstaan van nieuwe initiatieven of projecten verwijs ik regelmatig naar de energiekaart.net. Juist omdat we slim voort kunnen bouwen op echte praktijkervaringen die de energietransitie versnellen.

Een erg mooie en toegankelijke site!”
Louis Dietvorst | Enterprise Architect Enexis