CCS ringleiding Haven icm Noordzee Opslag

Overzicht CO2 projecten

CO2 overschrijdt grens 400
Zonder CO2-opslag halen we klimaatafspraken niet

Wil je weten welke grote CO2-projecten er in Nederland gaande zijn? Dat valt tegen als we de volledige lijst van het ministerie van EZ doorkijken.

Maar we hebben er een paar. En op de Energiekaart staat natuurlijk al het showcase project CO2 Smart Grid

CO2-opslag

 • CO2-opslag Barendrecht 2007 – 2010
  2008: Shell en OCAP willen afgevangen CO2 opslaan in 2 gaswinningslocaties van de NAM

  • OCAP zou daarvoor een CO2-leiding aanleggen door Rotterdam, Albrandswaard en Barendrecht.
  • In 2008 kreeg Shell subsidie voor het project.
  • Nadat het project in 2009 onder de rijkscoördinatieregel (RCR) viel, ging begin 2010 ook de Tweede Kamer akkoord.
  • Het nieuwe kabinet stopte vervolgens eind 2010 met het project.
 • ROAD-project 2010 – 2017
  Het ROAD-project zag kansen om CO2-emissie af te vangen en op te slaan onder de Noordzee.
  De initiatiefnemers zoeken nog naar financiering om emissies van de Maasvlakte Power Plant 3 (MPP3) gedeeltelijk af te vangen, comprimeren tot circa 80 bar en daarna via een ondergrondse buisleiding van ongeveer 6 kilometer transporteren naar een platform op de Maasvlakte.
  Vanaf dat platform zal de CO2 ongeveer drie jaar lang onder de Noordzeebodem geïnjecteerd worden. Deze optie wordt momenteel op haalbaarheid onderzocht.
 • CO2 Smart Grid 2016 – 2020

  • In West Nederland hebben we de kans om op jaarbasis miljoenen tonnen zuivere CO2 aan processen in de energievoorziening en de industrie te onttrekken.
  • We hebben een infrastructuur in de grond liggen die nu al 0,4 Mton koolmonoxide transporteert.
   Deze infrastructuur kunnen we relatief eenvoudig en dus kostenefficiënt uitbreiden met enorme buffers in gas- en olievelden onder de Noordzee.
   En daarmee hebben we de randvoorwaarden geschapen voor de ontwikkeling van onze havencomplexen tot biobased hubs en circulaire hotspots.
  • De toepassingen van zuivere CO2 in productieprocessen (glastuinbouw, biochemie, advanced fuels, bouwstoffen etc.) zijn enorm in ontwikkeling.
   Nieuwe economie waar werk en waarde wordt gecreëerd uit het afvangen, bufferen en hergebruiken
  • Markt en maatschappij spannen zich al in om tot substantiële reductie te komen. De Green Deal CO2 Noord-Holland en het ROAD project getuigen daarvan.
   Ook in projecten als de Westas Amsterdam staat reductie in combinatie met circulaire economie duidelijk op de kaart.

  Dit project is een samenwerking van meer dan 25 partijen uit markt, maatschappij en overheid om een CO2 Smart Grid voor West Nederland te ontwikkelen, ten behoeve van de transitie richting een toekomstbestendige economie.

Links

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties