Greening of Gas

Overzicht Grote Gasprojecten

Greening of Gas
Mixing H2 into the natural gas network has the potential to encourage innovation in a way that opens a whole new realm of technical possibilities and unique applications that do not currently exist

Wil je weten welke grote gasprojecten er in Nederland gaande zijn? Dan hebben we nu een behoorlijk volledige lijst via het ministerie van EZ. 

Gasprojecten in Nederland

Om het overzichtelijk te houden hebben we de gasprojecten onderverdeeld in leidingen, centrales, opslag, gaswinning, en bijmengen met stikstof.

Gastransportleidingen

 • Aardgastransportleiding Norg-Groningen (NorgroN) 2009 – 2013
  In 2009 kwam de NAM met een initiatief voor een nieuwe leiding tussen het gasveld Groningenveld en de ondergrondse gasopslag Norg in Drenthe. De bestaande aansluiting tussen het gasveld en de gasopslag bleek te beperkt om aan piekvragen te voldoen.
 • Aardgastransportleiding Bornebroek-Epe 2010 – 2011
  In 2010 wilde Eneco de nieuwe gasopslag in het Duitse Epe aansluiten op het Nederlandse gastransportnetwerk. Daarop legde de Gasunie twee in elkaars verlengde (geboorde) gasleidingen aan vanaf Almelo via Enschede naar Epe. Deze leidingen zijn in gebruik sinds 2011.
 • Gasleiding BeverwijkWijngaarden 2010 – 2014
  De Gasunie heeft een nieuwe aardgastransportleiding tussen Beverwijk en Wijngaarden aangelegd. Het 90 km lange tracé is aangelegd tussen de compressorstations Beverwijk en Wijngaarden, een gebied met veel industriële activiteiten (onder meer Schiphol) en met vele woonkernen.

Gascentrales

 • Energiecentrale Eemshaven 2007 – 2015
  Eemsmond Energie B.V. wilde een nieuwe aardgasgestookte elektriciteitscentrale realiseren met een vermogen van maximaal 1.150 Megawatt (MW). Het project is in 2010 stilgelegd. Samen met de TU Delft wil Nuon de gascentrale nu ombouwen naar een superbatterij – de Magnum 
 • Modernisering Clauscentrale A Limburg 2010 – 2018
  Essent startte in 2010 het verzoek om de bestaande eenheid A van de Clauscentrale in Maasbracht te moderniseren tot een STEG-installatie (Stoom en Gasturbine).
  Hiermee neemt het vermogen toe van 640 naar 1.350 Megawatt (MW). De nieuwe installatie zal eenheid D worden genoemd.
 • Diemen 34 warmtekrachtcentrale 2008 – 2012
  Nuon ontwikkelde een gasgestookte warmtekrachtcentrale op haar bestaande productielocatie in Diemen. Deze centrale wekt 435 Megawatt (MW) elektriciteit op en 260 MW warmte.

  • De warmte gaat naar Almere via een transportleiding van 8,5 kilometer onder de bodem van het IJmeer.
 • Elektriciteitscentrale Hemweg 9 2010 – 2012
  De oude centrale Hemweg 7 is door NUON vervangen door een nieuwe stroom- en gascentrale (STEG-centrale).

  • De STEG-centrale brengt het meeste elektriciteit op (59%)
  • De centrale heeft door de ingebouwde installatie om stikstofoxiden (NOx) af te vangen, zeer lage emissies.
  • De centrale kan ook warmte leveren.
  • Het maximaal elektrisch vermogen is 435 MW
  • Sinds eind 2012 is de nieuwe centrale in gebruik
 • WKC Tata Steel 2009 – 2012
  Tata Steel IJmuiden wilde een gasgestookte warmtekrachtcentrale (WKC) met een netto elektrisch vermogen van circa 525 MW in Velsen-Noord.
  De centrale zou bestaan uit drie ketel- en turbogeneratorinstallaties, die het bij de staalproductie vrijkomende productiegas zouden gebruiken om onnodige affakkeling van dit gas te voorkomen.
  Daarnaast bestond de mogelijkheid om aardgas bij te mengen. Dit zou leiden tot een schoner productieproces en tot efficiencyverbeteringen.
  De opgewekte elektriciteit was grotendeels bedoeld voor eigen gebruik van Tata Steel.
  In 2011 blies Tata Steel de plannen voor een eigen gascentrale af als gevolg van een herziening van de bedrijfsplannen.

Gasopslag

 • Gasolieopslag Twente 2010 – 2015
  AkzoNobel en Argos wilden gasolie opslaan in bestaande zoutcavernes in Enschede. Gasolie zal door middel van schepen worden aangevoerd naar de Petroleumhaven in Hengelo en door middel van transport per as naar de boorputten van de zoutcavernes worden getransporteerd.

  • Met dit project beogen de initiatiefnemers aan de vraag naar strategische/langdurige gasolieopslag te voldoen door hergebruik van bestaande cavernes.
  • Het verversen van de gasolie gebeurt hooguit eens in de vijf jaar, hoogstwaarschijnlijk eens in de tien jaar.
 • Gasopslag Bergermeer 2007 – 2014
  In 2007 nam Taqa Energy B.V. het initiatief voor een ondergrondse gasopslag onder Bergermeer, ten westen van Alkmaar, in een leeg gasveld op een diepte van circa twee kilometer. Taqa Energy slaat er sinds 2014 gas op.
  De opslagcapaciteit komt overeen met de gemiddelde jaarlijkse gasbehoefte van 2,5 miljoen huishoudens. De gasopslag levert extra capaciteit bij piekbelasting en zorgt voor balans op het net

Gaswinning

 • Gaswinning Ameland 2010 – 2013
  In 2011 vroeg de NAM toestemming om de gaswinning Ameland te mogen uitbreiden. De aanvraag betrof drie gasvelden in de Noordzeekustzone en de gemeente Ameland: Ameland-Oost, Ameland-Westgat en Ameland-N07FA. De gasvelden liggen deels onder Natura 2000-gebied.
 • Gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen 2005 – 2016
  Eind 2004 wilde de NAM gas winning onder de Waddenzee vanaf land.

  • In 2007 is gestart met de gaswinning
  • In 2012 wilde de NAM aanpassingen (productieprofielen en bodemdalingsprognoses op basis van actuele gegevens)
  • De gasvelden liggen deels onder Natura 2000-gebied
 • Gaswinning Oppenhuizen 2015 – 2018
  Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) startte in 2015 een aanvraag voor het winnen van gas uit het gasveld bij Oppenhuizen plus een nieuw aan te leggen aardgastransportleiding van Oppenhuizen via de mijnbouwlocatie Bozum 1 naar de mijnbouwlocatie Ried 2.
 • Gaswinning Ternaard 2015 – 2018
  In 2015 startte de NAM een aanvraag voor proefboringen
  Als de boring succesvol is wil de NAM gas uit het gasveld gaan winnen. Hiervoor zou een nieuwe pijpleiding nodig zijn vanaf het gasveld naar de bestaande NAM-locatie Moddergat.

  • Een klein deel van het gasveld ligt bij Ternaard (Friesland)
  • Het grootste deel ligt onder de Waddenzee
 • Gaswinning Terschelling-Noord 2004 – 2017
  Eind 2014 startte Tulip Oil een aanvraag voor gaswinning op Terschelling-Noord. Minister Kamp neemt naar verwachting een besluit over de aanvraag van de winningvergunning zodra de nieuwe Mijnbouwwet van kracht is (2017).
 • Proefboring gaswinning Schiermonnikoog 2013 – 2017
  Begin 2013 startte GDF SUEZ E&P Nederland B.V.  een verzoek voor een proefboring naar gas in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog. De weerstand neemt toe!

Stikstof

 • Stikstofbuffer Heiligerlee 2009 – 2012
  De Gasunie heeft de capaciteit voor het bijmengen van stikstof uitgebreid. In een nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek wordt stikstof uit de lucht gehaald, en geschikt gemaakt voor toepassing in aardgas.
  De nieuwe bufferlocatie is een oude zoutcaverne bij Heiligerlee.

  • In 2012 leverde Gasunie de stikstofinstallatie, bufferlocatie en pijpleiding op
  • De stikstofpijpleiding loopt van de stikstofinstallatie in de gemeente Menterwolde, door de gemeente Scheemda naar de bufferlocatie in de gemeente Winschoten.
 • Stikstofinstallatie Zuidbroek 2016 – 2019
  De Gasunie wil de bestaande stikstofinstallatie in  Zuidbroek uitbreiden. In de stikstofinstallatie wordt stikstof uit de lucht gewonnen, zodat het gemengd kan worden met buitenlands gas, dat een hogere verbrandingswaarde heeft dan het gas uit het Groningenveld.

  • Het ontstane laagcalorische gas is op deze manier geschikt voor huishoudens in Nederland
  • Door meer laagcalorisch gas te maken voor de Nederlandse huishoudens, kan ook na de afname van de gasproductie uit het Groningenveld de komende jaren worden voldaan aan de (binnenlandse) vraag naar gas met de juiste samenstelling.
  • Daarvoor zal de stikstofinstallatie vanaf eind 2019 gereed moeten zijn voor productie.

Links

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties