Andreas Ligtvoet

Dr. Andreas Ligtvoet houdt zich als senior consultant op het gebied van green economy met name bezig met duurzame energie, innovaties, en institutionele ontwikkelingen in de energiewereld.

Hij leidt namens Technopolis een consortium van Europese adviesorganisaties dat voor DG Research and Innovation duurzaam energiebeleid onderzoekt. Ook leidt hij een project voor RVO.nl naar de kwalitatieve werkgelegenheidseffecten van het Energieakkoord, en is als Delphi-expert betrokken bij een onderzoek naar alternatieve bronnen van Technetium-99 voor medische doeleinden.   

Ligtvoet was ruim zeven jaar als onderzoeker en adviseur werkzaam bij de afdelingen Energie & Industrie en Waarden, Technologie, en Innovatie aan de Technische Universiteit Delft. Hier heeft hij naast zijn promotieonderzoek naar samenwerking in energienetwerken ook onderzoek verricht naar maatschappelijk verantwoord innoveren van slimme meters en de toekomst van het Nederlandse energiesysteem (“the next 50 years of gas”). Als adviseur heeft hij onder andere Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam geholpen met het beoordelen van hun assetmanagementstrategie. Eén van de belangrijke onderdelen van assetmanagement is het voorspellen van de vervangingsbehoefte en de daarbij benodigde menselijke capaciteit en vaardigheden.

Voor zijn academische carrière was Ligtvoet senior beleidsadviseur bij RAND Europe. Hij heeft meegewerkt aan een breed scala van adviesopdrachten (wetenschap, technologie, innovatie, onderwijs en gezondheidszorg) voor Nederlandse en Europese overheden. Ook heeft hij zich bekwaamd in het uitvoeren van toekomststudies, door middel van scenariostudies, Delphi analyses, en seminar games.

Technopolis Group

 Spuistraat 283
       1012 VR Amsterdam,
       , Nederland
  Andreas Ligtvoet   http://www.technopolis-group.com/    andreas.ligtvoet@technopolis-group.com    +31 20 535 2244