Isabella Diks

Isabella Diks, wethouder gemeente Leeuwarden

Diks portefeuilles

  • duurzame ontwikkeling (Nieuw stroomland, Full sustainable city)
  • recreatie en toerisme
  • Wielengebied
  • natuur en landbouw
  • volkshuisvesting
  • stedelijke vernieuwing
  • monumentenzorg
  • vastgoed
  • grondbedrijf

Gemeente Leeuwarden

 Oldehoofsterkerkhof 2
       8911 DH Leeuwarden,
       , Nederland
  Isabella Diks   Leeuwarden.nl    i.diks@leeuwarden.nl    14 058