Wim van Gemert

dr.ir. Wim van GemertĀ is van huis uit chemisch technoloog, en heeft zijn studie en zijn promotieonderzoek voltooid aan deTU Eindhoven.

Van Gemert is voor een langere periode werkzaam geweest in de fossiele energiewereld, bij Gasunie. Met name is hij betrokken geweest bij initiatieven die leiden tot innovaties in de gaswereld. Niet alleen aan de Nederlandse maar ook aan de Europese gasbelangen heeft hij op deze manier bijgedragen.

  • Nu is van GemertĀ als leading Lector bij het Kenniscentrum Energie van de Hanzehogeschool Groningen verantwoordelijk voor de focus (People in Power) en de inhoud van het R&D programma binnen het energiethema.
  • Daarnaast draagt hij wetenschappelijke verantwoordelijkheid voor RenQi (Entrance), een samenwerkingsverband van TNO, DNV-GL en de Hanzehogeschool Groningen.
  • RenQi beheert een multiutility laboratorium waar een groot deel van het R&D programma wordt uitgevoerd.

Van Gemert is ook een van de initiatiefnemers van EnTranCe, dat in het verlengde van RenQi, en als onderdeel van Energy Academy Europe een proeftuin voor co-innovatie binnen de gekozen focus is.

Expertise

  • Open innovation
  • Energy scenarios
  • Ethics of energy
  • Integrated hybrid energy systems (Gas, Electricity, Heat)

Van Gemert Projecten

Hanzehogeschool Groningen - Kenniscentrum Energie

 Zemikeplein 11
       9747 AS Groningen,
       , Netherlands
  Wim van Gemert   http://tinyurl.com/m24hxvj    w.j.t.van.gemert@pl.hanze.nl    050-5954600