PICO, BAG

Energiebesparing op gebouwniveau? Het kan met PICO

PICO, BAG
Met het verschijnen van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is voor het eerst een volledig en openbaar overzicht van alle woningen in Nederland

PICO is een van die handige instrumenten die gemeenten helpt om te verduurzamen. 

PICO

In deze blog willen we het hebben over PICO. Het platform geeft informatie over energie in de bebouwde omgeving. Gemeenten, woningbouwcorporaties en VVe’s gebruiken het instrument om te berekenen in welke buurt energiebesparing het meest effectief is of waar groen opgewekte energie opgewekt kan worden.

PICO is een informatieplatform met open datasets die relevant zijn voor de energietransitie. Datasets zoals:

 • het huidige energiegebruik
 • vraag en aanbod van warmte
 • infrastructuur zoals windmolens of elektriciteits- en gasleidingen

Daarbij is het doel om zoveel mogelijk te komen tot een nationaal dekkend platform voor datavisualisatie en -analyse.

Data en analyse resultaten zijn dan snel en laagdrempelig toegankelijk en kunnen uitgewisseld worden tussen alle betrokken partijen. Het PICO platform zorgt dat belemmeringen voor de verduurzaming voor een belangrijk deel worden weggenomen. Dit gebeurt door in een geo-informatieomgeving zoveel mogelijk aspecten van een duurzaamheidsproject vooraf in kaart te brengen.

Op de tool kan vanuit een kaart informatie worden opgevraagd over:

 • wat de besparings- en duurzame opwekmogelijkheden zijn van bronnen van warmte overschot en tekort
 • wat de ingreep behelst
 • hoe lang deze duurt
 • wat het kost
 • hoeveel het oplevert
 • en uiteindelijk wat de beste optie is op basis van bepaalde voorkeurscriteria

Beslisinstrument voor gemeenten

PICO faciliteert het maken van een beleids- of investeringsbeslissing en de communicatie hiervan naar stakeholders. Dit leidt tot een grotere bereidheid tot het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten en een lager energieverbruik en een lagere CO2-uitstoot. Door een overzichtelijk en compleet beeld van alle aspecten van een duurzaam systeem kan dit ook voor een toename zorgen in investeringen in duurzaamheidsmaatregelen door bewoners.

Gegevens en modellen

De data en informatie van het PICO platform zijn beschikbaar voor heel Nederland. PICO maakt gebruik van diverse databronnen zoals basisregistraties, sociaal-economische data, energieverbruiksdata en energiemodellen van o.a. TNO of het Centraal Planbureau (CPB). Van alle datasets is documentatie beschikbaar.

PICO platform

Het PICO platform dat bestaat uit:

 • data over energiegebruik en -infrastructuur;
 • kennis van modellen en transitieprocessen;
 • applicaties en toepassingen.

Wilt u meer weten?

Er zijn meerdere tools die bijvoorbeeld een gemeente helpen bij hun beleidsbeslissingen.

 • Zo geeft de Energiekaart o.a. een overzicht van (vergelijkbare) energieprojecten in het land zodat gemeenten met hun collega gemeente kunnen bellen over waar ze tegen aan lopen in het project
 • En geeft het rekenmodel van Quintel inzicht in besparingsmogelijkheden op het gebied van transport en mobiliteit.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties