Utrecht zoekt partners bodemenergie

Matchmaking – Stel je vraagCategory: gevraagd: projectpartner(s)Utrecht zoekt partners bodemenergie
Tanja Nolten Staff asked 3 years ago
Utrecht zoekt partners bodemenergie
Nieuwe WKO-tool helpt bij gebruik bodemenergie

Gemeente Utrecht en provincie Utrecht nodigen partijen uit om samen met energie uit de bodem aan de slag te gaan: alleen met de inzet van ontwikkelaars, eigenaren en gebruikers van WKO-systemen, kennisinstituten en drinkwaterbedrijf komt de bijdrage van bodemenergie aan de energietransitie goed van de grond.

Utrechtse Bodemenergie Agenda

Bodemenergie is duurzaam en vermindert de CO2-uitstoot. Met de samenwerkingsovereenkomst maken gemeente en provincie afspraken over nauwere samenwerking met als doel een betere, efficiëntere benutting van de Utrechtse bodem.

WKO

De Utrechtse bodem biedt méér mogelijkheden voor warmte-/koudeopslag (WKO) in de ondergrond dan tot nu toe wordt gebruikt.

Bij WKO wordt water uit de bodem gebruikt om gebouwen te verwarmen of te koelen.

Op dit moment wordt lang niet alle WKO-capaciteit benut.

De opkomst van warmte-/koudeopslag in de ondergrond vraagt om een efficiënt bodemgebruik.

Hoe kunnen we zorgen voor optimale benutting met behoud van de grondwaterkwaliteit?

Hiervoor is kennisuitwisseling en samenwerking nodig, wat provincie en gemeente regelen in de nieuwe Bodemenergie Agenda.

Dit moet leiden tot een hoger gebruik van bodemenergie, verduurzaming van gebouwen, meer onderzoek naar nieuwe technieken om gebruik te maken van energie uit de grond en het op gang brengen van de maatschappelijke discussie hierover.

Contact

WKO Tool

Eind juli 2016 is een nieuwe versie geïntroduceerd van de WKO-tool voor Warmte en Koude Opslag. Dit digitale hulpmiddel laat eenvoudige zien of de bodem geschikt is als energiebron.

Op de tool staan ook sterprojecten: inspirerende best practices van bedrijven en particulieren die al gebruikmaken van bodemenergie.

De overheid stimuleert het gebruik van warmte en koudeopslag, zoals door het aanbieden van de WKO-tool. Rijkswaterstaat beheert deze tool en RVO.nl is verantwoordelijk voor de sterprojecten. De recente doorontwikkeling past bij het halen van klimaatdoelstellingen en duurzaam bodemgebruik.

  Wil je een productinnovatie in de spotlights zetten? Mail of bel ons:    redactie@energiekaart.net    06 - 16342889    070 - 2055000