Qurrent verwijt overheid ‘handrembeleid’

belasting, zon energie, elektriciteit, huishoudens, wet, Net, zonnestroom, groene energie
Een van de vele belemmerende maatregelen: Minister Kamp wil zonnestroom die huishoudens terugleveren aan het net gaan belasten

Qurrent vindt dat er in Nederland een ‘handrembeleid’ voor groene energie wordt gevoerd:

  • moeilijke procedures
  • averechts werkende fiscale regelingen
  • regelrechte belemmeringen

Ingewikkelde procedures

Volgens Qurrent maakt de overheid de overgang naar groene energie veel te ingewikkeld. Bijvoorbeeld door ingewikkelde procedures voor de bouw van windmolens en de aanleg van warmtenetten.

Postcoderoos

De afspraken zoals de postcoderoos (het opzetten van lokale groene initiatieven) zijn veel te ingewikkeld

Daarnaast beschouwt Qurrent het fiscale beleid als sterk belemmerend om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen.

De SDE-subsidiepot wordt gevuld door de ‘Vervuilerstax’ en consumentenbelastinggeld. De pot wordt opgemaakt door:

  • het bijstoken van biomassa in kolencentrales
  • traditionele energiebedrijven die het geld gebruiken voor ‘duurzame energie’, waardoor werkelijk duurzame energieprojecten niet rendabel worden.

Fossiel

Bovendien spekt de overheid de sector fossiele energie enorm.

CE Delft berekende al eerder dat de Nederlandse overheid het gebruik van fossiele energie met 5,5 miljard per jaar stimuleert, tegenover 1,5 miljard voor duurzame energie.

Qurrent stelt voor om burgerinitiatieven voorrang te geven. Volgens hen is de meest effectieve manier om het belastingstelsel op energie aan te passen.

Geef consumenten vijftien jaar lang belastingkorting op de door henzelf opgewekte duurzame energie en energieprojecten worden direct rendabel én aantrekkelijk voor investeerders.

Zonder subsidie!

Die korting zou gekoppeld moeten worden aan het eigendom van de productie-eenheid. Zowel individueel als collectief eigendom moet hieronder vallen. Ten behoeve van het opwekken van groene elektriciteit en voor collectieve warmtenetprojecten.

Grootste energiecoöperatie

Qurrent is met 25.000 leden de grootste energiecoöperatie van Nederland. Zij geven zelf het goede voorbeeld door hun leden korting te geven op de energiebelasting.

Lokale groene energie belonen dus, niet belasten. Dat zou de Nederlandse overheid ook eens moeten doen. (…)’

Uitzending over Qurrent van ‘Kassa” waarbij ze het beste uit de bus kwamen.

 

 

Link naar het Dossier Institutionele Belemmeringen

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties