EV omgevingsmanagement

Kencijfers voor openbare laadinfrastructuur

Kencijfers EV 2017De Kencijfers voor openbare laadinfrastructuur van elektrisch vervoer zijn bekend. Vanaf nu is er een richtlijn voor het aantal te plaatsen laadpunten op parkeerplaatsen in openbaar gebied. Gemiddeld 1 op de 100 parkeerplaatsen moet een laadpunt hebben.

Richtlijn voor gemeenten en marktpartijen

De Kencijfers worden gepresenteerd in een onderzoeksverslag. Ze zijn gebaseerd op de huidige situatie 2016 – 2017. Het verslag beschrijft de aanleiding van het onderzoek, de koppeling met parkeerbeleid, de methodiek, de werkwijze van het projectteam en het uiteindelijke resultaat. Met de Kencijfers 2017 hebben gemeenten en marktpartijen nu een richtlijn bij het vormen van beleid rond de uitrol van laadinfrastructuur.

Hoe werken Kencijfers?

Het aantal benodigde laadpunten wordt uitgedrukt in een percentage van het aantal parkeerplaatsen. Het percentage hangt af van het soort gebruiker, de functie van de locatie en het gemeentelijk beleid. De Kencijfers worden weergegeven binnen een bandbreedte. Het laagste percentage geeft het minimale aantal laadpunten aan om in de behoefte van de gebruiker te voorzien en kan worden ingezet bij neutraal of terughoudend beleid ten aanzien van elektrisch vervoer. Het hoge percentage kan worden aangehouden wanneer wordt ingezet op actief beleid en het stimuleren van elektrisch rijden.

Wat leveren de Kencijfers op?

  • Inzicht in de behoefte aan laadpunten per locatie voor gemeenten en marktpartijen
  • Een afgewogen parkeerbalans tussen elektrische en niet- elektrische voertuigen
  • Faciliteren van strategisch proactief plaatsen van openbare laadinfrastructuur
  • Kencijfers dragen bij aan het stimuleren van elektrisch vervoer in brede zin
  • Een onderzoeksmethodologie om de kencijfers op basis van toekomstige inzichten te actualiseren.

Doorkijk naar 2020

Om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen geeft het verslag een doorkijk naar 2020. Het onderzoek biedt tot slot handvatten om op eenvoudige wijze dezelfde onderzoeksmethodiek, met inbreng van nieuwe inzichten opnieuw opnieuw Kencijfers vast te kunnen stellen.

Publicatie Kencijfers 2017

Achtergrond en projectpartners

Het onderzoek naar de Kencijfers Laadinfrastructuur werd uitgevoerd door projectpartners:

CROW, ENGIE, Gemeente Den Haag, Goudappel Coffeng, HvA, Over Morgen en TUe.

Het project werd gefaciliteerd door NKL Nederland

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *