AWTI beschouwt solar fuels als holy grale van het toekomstig energiesysteem

AWTI ‘Oppakken en doorpakken’

AWTI beschouwt solar fuels als holy grale van het toekomstig energiesysteem
AWTI beschouwt solar fuels als ‘holy grale’ van het toekomstig energiesysteem

Prof. Dr. Ir. Tim van der Hagen over het eind 2016 verschenen AWTI-rapport ‘Oppakken en doorpakken’.

De onderzoeksvraag van EZ aan AWTI:

‘Welk beleid moet de overheid voeren om energie-innovatie naar een duurzame energievoorziening in Nederland in 2050 efficiënt, effectief en maatschappelijk acceptabel gerealiseerd kan worden en dat de economische kansen die de wereldwijde energietransitie biedt, optimaal benut worden?’

AWTI conclusie: Nederland mist kansen

‘Gericht inzetten op een aantal doorbraken, betekent ook keuzes maken,’ aldus Van der Hagen. ‘Nederland moet durven kiezen rond energie-innovatie. In het advies geeft de AWTI aan hoe de overheid deze afweging het beste kan maken.’

 • De overheid heeft belangrijke rol bij energie-innovatie
  • De opgave (CO2-neutraal in 2050) is vanuit de overheid gesteld
  • De overheid is wetgever en (mede)eigenaar van infrastructuren
  • Complexiteit vraagt om coördinatie
 • Energie-innovatie blijft achter
  • Innovatiesysteem rond energie behoeft versterking
   Kennis in versnipperd en gefragmenteerd. Schakels moeten volledig en geïntegreerd worden en verder worden versterkt. En er blijft onduidelijkheid over het energiesysteem van de toekomst door het ontbreken van een breed gedragen visie voor de lange termijn
  • Er is te weinig aandacht voor innovatie binnen het energiebeleid
   Het energiebeleid prikkelt nauwelijks tot de verbetering van bestaande technologieën of de ontwikkeling van nieuwe, dan wel tot andere manieren om emissies zoals energiebesparing te beperken
  • Radicale energie-innovatie wordt onvoldoende gestimuleerd
   Regelingen zoals DEI of van de Topsector Energie zijn vooral gericht op incrementele verbeteringen maar blijken weinig toegerust om radicale (systeem)veranderingen teweeg te brengen. Er is geen rijks brede agenda die radicale innovatie bevordert. Bovendien investeert Nederland vergeleken met de OESO-landen weinig in onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van nieuwe energietechnologieën.

Aanbevelingen

 • Nederland heeft een meer leidende rol van de overheid nodig
  • Ga uit van een duidelijke visie op het toekomstige energiesysteem
  • Creëer duidelijkheid (en zekerheid voor lange termijn)
 • Verhoog het budget voor energie-innovatie van (nu) 200 miljoen per jaar naar 450 miljoen euro
 • Neem innovatie als expliciet doel op in energiebeleid
  • SDE+ innovatiever vormgeven (vgl. Wind-op-zee)
  • Zorg voor betere beprijzing van de CO2-uitstoot

Link naar het volledige rapport

Betrokken researchers

dr. mr. H.P.A. Knops
E:  h.knops@awti.nl
M: +31 (0)6 25637178

dr. Dorette Corbey
E: dorette.corbey@bio-economie.nl

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *