België

België en de energietransitie

België
Onzekerheid over doorzetten nucleaire uitstap tussen 2015 en 2025 (sinds 2003 bij wet) leidt tot onzekerheid over investeringen in hernieuwbare bronnen

België kent een sterke regionale politiek sinds de opsplitsing in Vlaanderen, Wallonië en Brussel (1980 – 1988). Netwerken, nucleaire energie en tarieven zijn een federale aangelegenheid, de rest is regionaal.

Daardoor is er belangrijke invloed van EU-richtlijnen, maar verder weinig coördinatie zo bleek uit een internationale studie van de Technopolis Group in haar EU landenstudies.

Belgie in beeld

 • De nationaal opererende industrie heeft sterke invloed op beleidsmakers (met regionale competenties)
 • Onzekerheid over doorzetten nucleaire uitstap tussen 2015 en 2025 (sinds 2003 bij wet) leidt tot onzekerheid over investeringen in hernieuwbare bronnen
 • Meerpartijendemocratie geeft ruimte voor groen geluid
 • Industrie is de grootste energieverbruiker (34%) gevolgd door transport (29%) en huishoudens (22%)
 • Innovatiebeleid zet in op energie als thema maar nationale marktontwikkeling blijft achter
 • Ruimtelijk beleid beïnvloedt haalbaarheid windturbines, transportbeleid en besparingsopties voor de gebouwde omgeving
 • Bij bevolking veel aandacht voor energie, prioriteiten bij beschikbaarheid en betaalbaarheid, daarna de milieuconsequenties
 • Onder de bevolking leeft klimaat als concept meer dan energie.

België – hoofdpunten

 • Lange-termijn beleid
  Belgisch beleid heeft geen perspectief na 2020.
  Europese doelstellingen zijn leidend, worden vertaald in nationale en vervolgens regionale doelstellingen
 • Importafhankelijkheid
  België is voor ±80% afhankelijk van import voor haar energie
 • Marktverdeling
  Klein aantal grote producenten (>=5%) en groot, toenemend aantal kleine producenten (meer dan 100 voor 95% marktdekking)
 • Centraal vs. decentraal
  Hoewel de capaciteitsplanning federaal verloopt is de invulling
  daarvan aan de regio’s
 • Klimaatbeleid vs. energiebeleid
  Voor klimaatbeleid wordt met name gekeken naar ETS, dus -40%
  per 2030
 • Energiearmoede
  Is een actueel thema voor 1 op de 5 gezinnen; geen bewijs voor staand of gepland beleid gevonden
 • Kernenergie en betwiste opties
  In België maakt kernenergie een belangrijk deel uit van de energiemix. De buurlanden en ook omwonenden klagen over verouderde, mogelijk onveilige installaties.
  Ondanks de leeftijd en geplande uitfasering blijven de installaties operationeel
 • Innovatie
  België heeft experimenteerzones zoals de Nederlandse proeftuinen. Innovatiebeleid kent specifieke energiecomponent
 • Netwerken en opslag
  Geadresseerd door Vlaamse “Stroomversnelling” initiatief maar
  weinig concreet.
  Interconnectie met andere landen is belangrijk om beschikbaarheid van elektriciteit te handhaven.

Over het onderzoek landenstudies

Op verzoek van de Topsector Energie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft Technopolis Group landenstudies uitgevoerd naar de energietransities in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk. Deze studies hebben elk geleid tot een landenrapport. Deze presentatie geeft een samenvatting van de landenrapporten en rapporteert observaties en bevindingen.

Links en contact

Alle onderzochte landen

Betrokken wetenschapper(s)

Dr. Andreas Ligtvoet (Technopolis)

 

  Goedenavond,
  Van welke datum dateert het artikel ‘België en de energietransitie’?
  Dank voor de reactie.
  Mvg,
  Sofie Delvaux

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *