CargoHitching

CargoHitching

CargoHitching Eco2city is researchpartner in the project CargoHitching.

The main objective of CargoHitching is to design integrated people and freight synchromodal transportation networks and related planning and scheduling policies to enable efficient and reliable delivery of each parcel and retail delivery.

CargoHitching

Nieuwe kansen ontstaan door het combineren van personen- en vrachtvervoer. Met minder chauffeurs en voertuigen kan hetzelfde resultaat bereikt worden. Dat biedt kansen voor laag bevolkte gebieden waar het economisch vaak niet meer haalbaar is om personenvervoer aan te bieden, maar de sociale wens nadrukkelijk aanwezig is. Maar het biedt ook kansen om een verminderde druk op de infrastructuur en het milieu in drukbevolkte stedelijke gebieden te realiseren.

Het project Cargo Hitching houdt zich met deze oplossing bezig. Door slim gebruik te maken van de combinatie personen- en vrachtvervoer over verschillende modaliteiten (synchromodaal) en bundeling van vervoersstromen (4C) kan dit project een significant verschil maken in de innovatieopmars in de logistiek.

Het analyseren en kwantificeren van potentiele- en noodzakelijke randvoorwaarden, het ontwerpen van tools en methodes zijn focuspunten binnen het Cargo Hitching project. Daarnaast identificeren we strategie�n, tactische- en operationele beslissingsproblemen. Risicomanagement, ICT en Data worden ook meegenomen.

Werkpakketten

  1. Projectmanagement en organisatie
  2. Combineert knooppunten en functionaliteit voor de synchromodale netwerken van geintegreerd personen- en vrachtvervoer
  3. Het ontwerpen van een offline 4C planning en ontwikkeling van algoritmes voor een control tower
  4. Real-time discision making tool ontwerpen
  5. Geïntegreerd onderzoek naar Pilots. Op meerdere locaties zullen chauffeurs en voertuigen de ontwikkelde methodes, algoritmes en tools toepassen.

Out of the box

De logistiek heeft nieuwe, out-of-the-box idee�n nodig om significante stappen vooruit te maken. Dit project heeft de potentie om dat te doen door slimmer transport mogelijk te maken. Nieuwe technologieen en real-time informatie zorgen ervoor dat Cargo Hitching een realistische kans op succes heeft.

 

Eco2city is researchpartner in the project CargoHitching and LaMiLo 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *