Socially acceptable Incentives and control algorithms that enhance the efficiency, stability and sustainability of integrated energy systems

Consumentenonderzoek – energievoorziening 2015-2050

Consumentenonderzoek: gaat het Nederlandse volk voor minder CO2 en meer hernieuwbare energie?
Consumentenonderzoek: gaat het Nederlandse volk voor minder CO2 en meer hernieuwbare energie?

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, onderzocht Motivaction de beleving van energie onder de Nederlandse bevolking.

 

Het onderzoek maakt deel uit van de ontwikkeling van het Energierapport 2015 en de aansluitende maatschappelijke dialoog.

Consumentenonderzoek

 • geeft inzicht in het draagvlak bij de Nederlandse bevolking voor verschillende opties met betrekking tot een groene energievoorziening
 • biedt het inzicht in hoe burgers aankijken tegen dilemma’s die zich hierbij voordoen en welke uitruil tussen voor- en nadelen zij bereid zijn te accepteren.

2 bevolkingssegmenten

Burgerprofielen CO2-reducerende opties” geeft per voorgelegde CO2- reducerende energieoptie inzicht in twee belangrijke bevolkingssegmenten. Dit zijn de:

 1. Potentials
  Nederlanders die op dit moment een optie nog niet ondernemen, maar dit wel overwegen. Wat maakt dat deze groep interesse toont om een optie te overwegen, en belangrijker nog wat houdt hen daarbij tegen?
 2. Niet bereidwilligen
  Nederlanders die niet bereid zijn tot het ondernemen van de optie. Wat houdt hun tegen om deel te nemen aan de energietransitie in Nederland?

Consumentenonderzoek

 1. Het plaatsen van zonnepanelen op de eigen woning of de eigenaar/verhuurder vragen dit te doen
  • Ja zegt 40% van de Potentials
   Vaker mannen
   Vaker postmaterialisten en kosmopolieten
  • Nee zegt 8% van de niet bereidwilligen
   Vaker laagopgeleiden en vaker 65-plussers
   Vaker moderne burgers
   Vaker getrouwde mensen
 2. Deelnemen aan een windcollectief (bijv. Hollandse wind) of een windmolenpark
  • Ja zegt 21% van de Potentials
   Vaker mannen
   vaker 18-24 jarigen, vaker hoogopgeleiden en vaker thuiswonenden
   Vaker postmaterialisten en kosmopolieten
   Wonen vaker in een landelijke omgeving
  • Nee zegt 17% van de niet bereidwilligen
   Vaker 45-plussers
   Minder vaak thuiswonende kinderen
   Vaker nieuw conservatieven
 3. Het afnemen van groen gas (gas uit biomassa)
  • Ja zegt 28% van de Potentials
   Vaker mannen
 4. Het installeren van elektrische verwarming (i.p.v. Gas) in de woning
  • Ja zegt 16% van de Potentials
   Vaker mannen
  • Nee zegt 10% van de niet bereidwilligen
   Vaker hoogopgeleide 55-plusser mannen
   Vaker mensen met een bovenmodaal inkomen
   Vaker nieuw conservatieven
 5. Het afnemen van stroom opgewekt in een kerncentrale
  • Ja zegt 15% van de Potentials
   Vaker mannen
   meer 18-24 jarigen, vaker thuiswonenden
   Vaker nieuwe conservatieven en kosmopolieten
   Vaker hoogopgeleid en mensen met een bovenmodaal inkomen
  • Nee zegt 27% van de niet bereidwilligen
   Vaker 55-plussers
   Vaker postmaterialisten
   Minder vaak thuis wonende kinderen
 6. Isolatie van vloer, dak en ramen in eigen woning of de eigenaar/ verhuurder vragen dit te doen
  • Ja zegt 15% van de Potentials
   Vaker 25-44 jarigen
   Vaker opwaarts mobielen
   Vaker ongehuwde mensen
   Wonen thuiswonende kinderen
 7. Het kopen van huishoudelijke apparaten met een milieucertificaat
  • Ja zegt 201% van de Potentials
   Vaker 25-34 jarigen
  • Vaker alleenstaanden met kind(eren) en meer eenpersoons huishoudens
 8. De verwarming enkele graden lager te zetten dan je prettig vindt
  • Nee zegt 14% van de niet bereidwilligen
   Vaker mensen met een inkomen van 2 keer modaal of hoger
   Minder tweepersoons huishoudens
   Vaker nieuw conservatieven
 9. Vaker de trein, tram of bus te nemen in plaats van de auto
  • Ja zegt 13% van de Potentials
   Minder vaak eenpersoons huishoudens
   Vaker vierpersoons huishoudens
  • Nee zegt 19% van de niet bereidwilligen
   Vaker 35-54 jarigen
   Vaker mensen met een bovenmodaal inkomen
   Vaker mensen die niet stedelijk wonen
   Vaker moderne burgers en vaker gemaksgeoriënteerden
   Vaker thuiswonende kinderen
 10. Vaker thuis werken
  • Ja zegt 17% van de Potentials
   Vaker 25-44 jarigen
   Vaker hoogopgeleiden
   Vaker nieuw conservatieven, postmoderne hedonisten en gemaksgeoriënteerden
   Hoogste aandeel thuiswonende kinderen van alle groepen!
 11. Het aanschaffen of gebruiken van een elektrische auto
  • Ja zegt 25% van de Potentials
   Vaker mannen
   Vaker hoopgeleiden
   Vaker mensen met een bovenmodaal inkomen
   Vaker kosmopolieten
  • Nee zegt 23% van de niet bereidwilligen
   Vaker laagopgeleiden
   Vaker moderne burgers
 12. Zelf toepassen van het ‘nieuwe rijden’
  • Ja zegt 13% van de Potentials
   Vaker 18-24 jarigen
   Vaker opwaarts mobielen
 13. De fiets vaker nemen in plaats van de auto
  • Ja zegt 12% van de Potentials
   Vaker 18-24 jarigen
   Vaker hoogopgeleiden
   Vaker mensen met een bovenmodaal inkomen
   Vaker mensen die niet stedelijk wonen en meer thuiswonende kinderen
 14. Het eten van producten die lokaal geproduceerd zijn
  • Ja zegt 24% van de Potentials
   Vaker 18-34 jarigen
   Vaker mensen die samenwonen en meer thuiswonenden
   Vaker mensen die in regio West wonen
 15. Het boycotten van producten van milieubelastende bedrijven
  • Ja zegt 20% van de Potentials
   Vaker mannen
   Vaker mensen uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
   Vaker postmaterialisten
  • Nee zegt 17% van de niet bereidwilligen
   Vaker nieuwe conservatieven
   Minder alleenstaanden
 16. Het deelnemen aan een energiecoöperatie in de buurt
  • Ja zegt 24% van de Potentials
   Vaker 45-54 jarigen
   Vaker mannen
   Vaker hoopopgeleiden en vaker mensen met een bovenmodaal inkomen
   Vaker postmaterialisten en kosmopolieten
  • Nee zegt 9% van de niet bereidwilligen
   Minder vaak hoopgeleiden
   Vaker mensen met een inkomen beneden modaal
   Vaker gemaksgeoriënteerden
 17. Het laten aansluiten van de woning op een warmtenet gevoed door restwarmte van de industrie
  • Ja zegt 30% van de Potentials
   Vaker mannen
   Vaker hoopopgeleiden en vaker mensen met een bovenmodaal inkomen
   Vaker postmaterialisten, postmoderne hedonisten en kosmopolieten
 18. Minder vaak met het vliegtuig op vakantie gaan
  • Nee zegt 20% van de niet bereidwilligen
   Vaker 18-34 jarigen
   Vaker mannen en hebben vaak thuiswonende kinderen
   Vaker hoopopgeleiden met bovenmodaal inkomen
   Vaker mensen uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
   Vaker nieuw conservatieven en postmoderne hedonisten

Mentality model

Dit onderzoek is mede gebaseerd op het Mentality Model. Dit model hanteert acht segmenten

 1. Traditionele burgerij
  De plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen
 2. Nieuwe conservatieven
  De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die alle ruimte wil geven aan technologische ontwikkeling, maar geen voorstander is van sociale en culturele vernieuwing
 3. Moderne burgerij
  De conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten
 4. Gemaksgeoriënteerden
  Gezellige genieters die in de eerste plaats streven naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven
 5. Opwaarts mobielen
  De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning
 6. Kosmopolieten
  De open en kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als maatschappelijk succes, materialisme en genieten
 7. Postmaterialisten
  De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, zich verzetten tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu
 8. Postmoderne hedonisten
  De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.

Lees hier het hele onderzoeksrapport

Misschien vind je dit onderzoek ook interessant?

Citizens Oriented Initiatives: 4 Archetypes

Toolkit participatie gebruikers voor Smart Grid Projecten

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *