cybersecurity

Cybersecurity laadinfrastructuur EV

cybersecurity
Incidenten kunnen gevolgen hebben voor de markt als geheel. Dus beter voorkomen dan genezen.

Cybersecurity laadinfrastructuur EV, marktbrede verkenning

Er is een gezamenlijk belang als markt, om het onderwerp Cybersecurity van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer binnen de gehele keten onder de aandacht te brengen. 

Welke onderwerpen bieden individuele marktpartijen aanvullende inzichten en welke hebben baat bij een gezamenlijke aanpak.

Grote groei EV

Naar verwachting groeit de markt voor elektrisch vervoer de komende jaren enorm. Het aantal elektrische auto’s stijgt in 2025 naar 1.000.000. Hiermee groeit ook de noodzaak van voldoende, betrouwbare laadinfrastructuur binnen Nederland en daarbuiten. Inherent hieraan is een groeiend belang van goed werkende cybersecurity.

 • Dit neemt toe naarmate het laden van auto’s meer en meer via Smart Charging gestuurd kan plaatsvinden.
 • Op termijn vertegenwoordigen de auto’s die gelijktijdig laden een vermogen dat vergelijkbaar is met dat van enkele grote elektriciteitscentrales.
 • De auto wordt daarmee een cruciaal onderdeel van ons elektriciteitsnet.
 • Juist nu de aantallen elektrische auto’s nog relatief gering zijn, kunnen stappen worden gezet om cybersecurity goed te regelen.

Cybersecurity

Een brede groep experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van cybersecurity en laadinfrastructuur van elektrisch vervoer focussen op huidige en toekomstige vraagstukken rond dit thema. De uitkomst vormt een startpunt voor mogelijke vervolgstappen.

Cybersecurity is een aandachtsgebied voor alle marktpartijen binnen de keten van laadinfrastructuur voor EV. Iedere betrokken partij regelt op dit moment passende veiligheidsmaatregelen binnen zijn of haar verantwoordelijkheid. Maar incidenten hebben vaak gevolgen voor de hele sector.

Daarbij krijgt eenieder te maken met Cybersecurity vraagstukken, zoals bijvoorbeeld:

 • Voor welke uitdagingen staan wij nu en de komende jaren
 • Wat zijn de gevolgen hiervan ten aanzien van cybersecurity
 • Wat is de stand van zaken op dit moment
 • Welke urgentie is er en welke partijen zijn betrokken
 • Welke bedreigingen onderkennen wij
 • Tegen welke bedreigingen willen en moeten wij ons minimaal beveiligen
 • Wat kunnen we leren van andere sectoren
 • Wat krijgt nu prioriteit?

Beoogd resultaat

 • Overzicht van uitdagingen (huidige en toekomstige) voor individuele deelnemers en markt als geheel
 • Inzicht in best practices en ervaringen uit de markt en uit andere sectoren
 • Inzicht in welke kansen en maatregelen ten aanzien van Cybersecurity nu kunnen worden opgepakt
 • Delen van opgehaalde kennis en uitzetten vervolgacties.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *