Denemarken

Denemarken en de energietransitie

Denemarken
Denemarken heeft een overkoepelende Klimaatveranderingswet met volledige onafhankelijkheid van fossiel in 2050 en 5- jaarlijkse broeikasgasdoelstellingen

Sinds de eerste oliecrisis voert Denemarken consistent haar energiebeleid uit dat gericht is op onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen zo bleek uit een internationale studie van de Technopolis Group in haar EU landenstudies.

Denemarken in hoofdpunten

 • Denemarken heeft flinke milieuambities bij de bevolking en grote steun voor groen beleid
 • Doordat van 1987-2001 consistent ‘groene’ partijen
  in het parlement zaten, is het energiebeleid verankerd en geïnstitutionaliseerd, zelfs onder meer liberale kabinetten
 • Het Deense beleid overtreft daardoor vaak internationale afspraken
 • Energiestrategie 2050 – kader voor herziening van wetgeving ter bevordering van transitie. Deze is vooral gericht op economische en wetgevende maatregelen
 • De Energiecommissie (2016) zorgt voor verdergaand ontwerp van maatregelen
 • Innovatiebeleid voor energie is algemeen, niet toegespitst op topsectoren
 • Afwezigheid van zware industrie vergemakkelijkt de transitie: geen technologie lock-in, weinig gevestigde belangen
 • Transport is de grootste energieconsument (36%), gevolgd door huishoudens (29%), en industrie (15%)

Denemarken – hoofdpunten

 • Lange-termijn beleid
  Sinds 1970 consistent en succesvol gericht op onafhankelijkheid.
  Gekozen voor technologie om dat te verwezenlijken: Stadsverwarming en windenergie
 • Importafhankelijkheid
  Is laag – enige tijd netto exporteur. Wel nog een rol voor kolen en gas in stadsverwarming, en transportbrandstoffen
 • Marktverdeling
  Extreem veel kleine partijen (>1500) die meer dan 50% van de
  markt bedienen
 • Centraal vs. decentraal
  Denemarken is sterk decentraal: coöperatieven voor warmte en
  elektriciteit, al dan niet door de stad beheerd
 • Klimaatbeleid vs. energiebeleid
  Overkoepelende Klimaatveranderingswet richt op volledige onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen in 2050, met 5- jaarlijkse broeikasgasdoelstellingen
 • Energiearmoede
  Geen beleid gevonden en geen bewijs dat dit thema actueel is
 • Nucleaire energie en betwiste opties
  Nucleair speelt geen rol in Denemarken (negatieve publieke opinie).
  Windenergie met grote parken (op zee) begint weerstand te ondervinden, mogelijk doordat het niet in coöperatief verband maar alleen grootzakelijk te organiseren is
 • Innovatie
  De sterke en consistente focus op windenergie heeft de Deense
  windenergiesector gestimuleerd en tot een wereldspeler gemaakt. Specifiek energie-innovatiebeleid is niet gevonden
 • Netwerken en opslag
  Netwerken zijn al lange tijd aangepast aan schommelende
  energievraag; ook vanwege lokale productie op kleinere schaal.
  Warmtepompen op industriële schaal zijn in opkomst voor stadsverwarming om grote pieken en dalen op te vangen

Over het onderzoek landenstudies

Op verzoek van de Topsector Energie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft Technopolis Group landenstudies uitgevoerd naar de energietransities in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk. Deze studies hebben elk geleid tot een landenrapport. Deze presentatie geeft een samenvatting van de landenrapporten en rapporteert observaties en bevindingen.

Links en contact

Alle onderzochte landen

Betrokken wetenschapper(s)

Dr. Andreas Ligtvoet (Technopolis)

 

  Ik zou kerncentrales niet uitsluiten dat geeft behoorlijke zekerheid voor windstilte en zonloosheid. Zie hoe men in Finland werkt alsook in Zweden.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *