energiebelasting 2.0

Energiebelasting 2.0

energiebelasting 2.0EY Belastingadviseurs onderzocht de kansen voor een nieuw stelsel van belasting: Energiebelasting 2.0. 

De stellingen van EY:

  • De Energietransitie kan versnellen door energiebelasting aan te passen
  • Nieuwe vorm energiebelasting leidt tot eerlijker verdeling van kosten energietransitie

Volgens EY zou de belasting op energie moeten worden gemoderniseerd om consumenten betrokken te houden bij de energietransitie.

Juist fiscale prikkels kunnen bij uitstek een enorme impuls geven aan de transitie naar een koolstofarme economie. Dat concludeert EY belastingadviseurs in haar onderzoek naar de betaalbaarheid van de energietransitie dat zij in opdracht van energiebedrijf Essent/innogy uitvoerde.

Tegenstrijdige doelen

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige opzet van de belasting de transitie remt in plaats van stimuleert. Doordat de levering van duurzaam opgewekte elektriciteit nu net zo zwaar wordt belast als grijze elektriciteit worden verbruikers niet gestimuleerd om te kiezen voor een minder vervuilende optie.

Tegelijkertijd dient de energiebelasting een aantal tegenstrijdige doelen en worden de kosten van de veroorzaakte milieuschade die het gebruik van energie met zich meebrengt nu onvoldoende ingeprijsd.

Daarnaast constateert EY dat huishoudens per kWh elektriciteit en m3 aardgas veel meer energiebelasting betalen dan het bedrijfsleven, terwijl consumenten slechts verantwoordelijk zijn voor ongeveer 15% van de Co2-uitstoot.

Grootverbruikers nemen de overige 85% voor hun rekening. EY concludeert in haar onderzoek dan ook dat de vervuiler in principe niet betaalt.

Randvoorwaarden voor verbetering van de energiebelasting

  • Rechtvaardig
  • Versnelling energietransitie
  • Sturing op CO2
  • Bevordering innovatie
  • De vervuiler betaalt

Link naar het onderzoeksrapport

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *