Energy management system and user interface

Energy management system with user interface

Energy management system and user interface
Using user preferences while contributing to user acceptability and proper adoption of the energy system

Study and development of an energy management system and user interface that can match supply and demand of various energy carriers using user preferences while contributing to user acceptability and proper adoption of the system

Interface

In the  research we will design an automated energy management system with user interface that can match supply and demand of various energy sources and carriers, according to the preferences of the user.

  • We will investigate to what extent decisions should be automatized or left under control of the users.
  • More precisely we will study the number and type of decisions should be left to the user
  • And the type feedback
  • And how to present this to the user to insure user acceptability and adoption of the systems
  • And support or even strengthen energy and other pro-environmental goals by users

Living lab

Most important we propose to study this in a field context, with actual energy data, and users of a number of buildings provided by one of the partners.

Relatie met NWA-route Energietransitie

De NWA Route Energietransitie past in het breder perspectief van initiatieven die gezamenlijk de energietransitie onderzoeken. In deze NWA Route worden de belangrijkste uitdagingen voor het realiseren van een 100% duurzame energiehuishouding in kaart gebracht.

NWA Routes illustreren de samenhang en het belang van de 138 clustervragen. Transitie naar een duurzame energiehuishouding is bij uitstek een complex vraagstuk en vraagt om een geïntegreerde aanpak. Daarom NERA-initiatief tot opstellen Route Energietransitie, in relatie met en aanvulling op de andere routes.

Link naar het NWA rapport

Involved researchers

Duration

2017 – 2020

Funding

NWO-ESI programma gefinancierd.
Energiesysteemintegratie – planning, operations, en sociale inbedding (ESI-pose)

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *