warmtesysteem van de toekomst

Evaluatie van open warmtenetten

warmtenet
Spitsing (model 3) kan bijdragen aan meer transparantie in de keten en marktwerking stimuleren

Studie naar de verschillende invalshoeken voor het openen van Warmtenetten

Doel

Betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid afgezet tegen drie marktmodellen:

 1. Sterke TPA aan producentenzijde, met instandhouding van single buyer principe
 2. Sterke TPA aan leverancierszijde, gecombineerd met TPA aan productentenzijde
 3. Splitsing voor de volgende varianten:
  • alleen transportnet onderbrengen bij onafhankelijke netbeheerder
  • volledig netwerk onderbrengen bij onafhankelijke netbeheerder
  • idem, inclusief prijsvorming via onafhankelijk handelsplatform en programmaverantwoordelijkheid (E&G model)

 

Bijzondere kenmerken warmtenetten

 • Warmtenetten zijn lokaal
  (over beperkte afstand te transporteren)
 • Dus zijn warmtenetten van een andere schaal dan elektriciteits- en gasnetten
 • Warmtenetten kennen locatieafhankelijke variatie in fysieke parameters
 • Warmtenetten kenmerken zich door technisch-economische ketenoptimalisatie
 • Bovengenoemde kenmerken zijn vaak tegelijkertijd van invloed

Conclusies

 • Een nieuwe, goedkopere bron met een capaciteit van 15% van de totale warmtevraag, kan grotendeels de plaats innemen van bestaande bronnen, zodat de rentabiliteit van deze bronnen sterk vermindert.
 • TPA kan leiden tot grotere beschikbaarheid van duurzame warmte en restwarmte
 • Door de hogere netwerkkosten, draagt marktwerking op het niet-netwerkdeel, beperkt bij aan lagere prijzen voor afnemers
 • Spitsing (model 3) kan bijdragen aan meer transparantie in de keten en marktwerking stimuleren
 • Elk marktmodel heeft kansen en risico’s in termen van betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid

Aanbeveling

Warmtenetten in kleine stappen, geleidelijk openen, in combinatie met aanvullende maatregelen om transparantie en level playing field te vergroten.

Onderzoek

Ecofys

Meer informatie

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *