Warmtenet Moerdijk

Financierbaar open warmtenet

Warmtenet Moerdijk
Met de nieuwe turbine wil Attero zelf elektriciteit gaan opwekken in plaats van uitsluitend warmte te leveren aan de naastgelegen e-centrale.

Hoe financierbaar is een open warmtenet?

Een goed systeem van warmtetransportrechten is een belangrijke voorwaarde voor een financierbaar open warmtenet. Dat is de conclusie van een Berenschot onderzoek naar afwegingen en keuzes voor een grootschalig open warmtenet in westelijk Noord-Brabant.

Restwarmte Moerdijk

Aanleiding voor het onderzoek was de wens van de gemeente Moerdijk, Havenschap Moerdijk en de provincie Noord-Brabant om de netwerken op het haven- en industrieterrein Moerdijk voor het vervoeren van restwarmte fors uit te breiden.

Berenschot onderzocht de verschillende keuzes en afwegingen voor vier doorgroeifases van een open warmtenet

 1. beginnend met een verbinding tussen het glastuinbouwcomplex Nieuw Prinsenland in Dinteloord en het haven- en industrieterrein Moerdijk (HIM)
 2. met verdere mogelijkheden naar Amer
 3. bestaande warmtenetten in midden-Brabant en Dordrecht
 4. En met nieuwe verbindingen op het haventerrein

De keuze voor een open warmtenet heeft vier redenen.

 1. Toegankelijkheid
  Iedere warmteproducent kan toetreden tot het netwerk. Dat verlaagt de drempel voor bijvoorbeeld industriële restwarmte, die dan niet de hele levering hoeft te garanderen
 2. Transparant
  Voorwaarden en volumes moeten voor alle partijen inzichtelijk zijn en er moet transparantie bestaat over de transportmogelijkheden en -prijs op elke locatie
 3. Optimalisatie
  Verder zorgt een open warmtemarkt voor (prijs)optimalisatie. Bij voldoende omvang en participatie kan handel plaatsvinden tussen de deelnemers of met een centrale partij.
 4. Emissie
  Tot slot opent dit het systeem voor duurzame of CO2-vrije warmte, waarbij overheden eisen stellen aan de traceerbaarheid van de warmte wat betreft CO2-gehalte en/of bron.

Risico

Voor een warmtenet in westelijk Noord-Brabant zijn inmiddels meerdere groeimogelijkheden geïdentificeerd.

Belangrijk is steeds wie betaalt voor de aanleg van de transportleidingen. Risico voor financiering door afnemers en producenten kan met langetermijnleveringscontracten worden afgedekt, maar als daarmee alle transportcapaciteit gereserveerd wordt, is er geen open warmtenet met toegang voor derden.

De oplossing is de publieke financieringscomponent die vaak gewenst of zelfs nodig is voor warmtenetten. Dit kan vanuit het Rijk, de provincie of andere financiers. Deze kunnen dan wensen dat een gedeelte van de transportcapaciteit vrij blijft voor toekomstige deelnemers.

Bovendien moet onbenutte transportcapaciteit steeds opnieuw beschikbaar komen voor alle deelnemers.

Investeerders en leveranciers krijgen voor hun deelname zekerheid om de warmte te kunnen transporteren, maar er zijn ook mogelijkheden voor nieuwe toetreders. Een dergelijk systeem heeft ook in de gas- en elektriciteitsmarkt goed gewerkt.

Transportrechten

Om een beginnend of bestaand warmtenet in latere stadia door te laten groeien naar een open warmtenet, zijn aanvangskeuzes bepalend. Het belangrijkste is een systeem van transportrechten dat enerzijds zekerheid geeft voor investeerders en leveranciers, anderzijds goede toegang voor nieuwe toetreders door een stuk vrije capaciteit en gebruik van het ‘use it or lose it’-principe.

Het is belangrijk om deze principes van tevoren vast te leggen zodat zowel investeerders als nieuwe toetreders meteen weten waar ze aan toe zijn.

Andere belangrijke factoren zijn warmtetemperatuur niveaus in het net en de mogelijkheid om warmte ook in te voeren op retourleidingen met lagetemperatuur warmte.

Link naar het rapport

 

 

Onderzoekspartners

Berenschot, Provincie Noord-Brabant, Enexis

Contact

Rutger Bianchi
r.bianchi@berenschot.nl
06- 1091 9357

Periode

2016 – 2017

Funding

Systeemintegratie, vervolgstudie op TSE0114015

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *