ElaadNL versnelt smart charging

Fiscale barrières Smart Charging

Fscale barrières die de ontwikkeling van Smart Charging ElaadNL vertragem
ElaadNL versnelt smart charging

In dit onderzoek identificeert PWC een aantal fiscale barrières die de ontwikkeling van Smart Charging concepten belemmeren.

Deze barrières zijn vooral relevant voor Smart Charging concepten die zich richten op flexibiliteitsdiensten vanuit opslagcapaciteit (EV of een statische opslag).

Juist de slimme inzet van deze opslagcapaciteit is voor netbeheerders relevant.

Vier proeftuinen als basis van de analyse

In de praktijk wordt al geëxperimenteerd met Smart Charging in proeftuinen. De ervaringen van 4 proeftuinen zijn de basis van de analyse over fiscale barrières:

 1. Lomboxnet
 2. Haarijn
 3. Logische allocatie
 4. FlexPower

Opmerkelijk

 1. De Wet belastingen op milieugrondslag (“Wbm”) kent geen duidelijke definitie van de begrippen “levering” en “verbruiker”.
 2. Daarmee bestaat onduidelijk of en zo ja, in welke schakel van de Smart Charging keten sprake is van een EB belaste levering van elektriciteit en hoe de verschuldigde EB dient te worden berekend (kan worden gesaldeerd of niet).
 3. Een relevant criterium voor een EB- en btw- levering is om te bepalen door wiens tussenkomst de macht om als eigenaar over de elektriciteit te beschikken wordt overgedragen aan de verbruiker. Niet kan worden uitgegaan van het civielrechtelijke begrip levering (Hof ‘s Gravenhage, 2 mei 2014, BK-13/00718).
 4. Tot 1-1-2015 gold als voorwaarde voor EB- heffing dat sprake diende te zijn van de levering via een aansluiting. Na 1-1-2015 is iedere levering aan een verbruiker onderworpen aan EB-heffing. Daarmee is het onderscheid van leveringen “voor” en “achter” de meter niet meer relevant voor het onderkennen van een EB-belaste levering.

Wel of niet salderen op het laadpunt
een praktijkvoorbeeld

 • EV-rijder komt aan bij laadpunt met 15kWh en vertrekt met 20kWh
 • Laadpunt voorziet in bi-directioneel laden, waarbij gedurende laadperiode 5 kWh wordt terug geladen.
 • Zonder salderen op het laadpunt betaalt de EV-rijder EB over 10kWh.
 • Met salderen betaalt de EV-rijder EB over 5kWh.
 • Indien de elektriciteit die door EV aan het net is terug geladen door deenergieleverancier wordt geleverd aan een andere persoon (“een verbruiker”), dan is weer sprake van een belastbaar feit voor de EB. In dat geval berekent de leverancier weer EB over dezelfde 5 kWh.
 • Als niet kan worden gesaldeerd in deze situatie, is sprake van dubbele EB-heffing over deze 5 kWh, terwijl deze maar één keer zal worden verbruikt.

Fiscale barrières

Lomboxnet

 1. EB-heffing over “bruto” aantal kWh die worden geladen in het EV, omdat mogelijk niet kan worden gesaldeerd. Hierdoor ontstaat tevens mogelijk dubbele EB-heffing.
 2. Berijder EV kwalificeert mogelijk als btw-ondernemer, indien een vergoeding wordt ontvangen voor ter beschikking stellen EV/batterij.
 3. Salderen neemt de financiële prikkel weg voor optimaliseren eigen gebruik m.b.v. opslag.
 4. Verschil in tarief tussen publieke en private laadpunten (tarief is locatieafhankelijk).
 5. Opwekvrijstelling is mogelijk niet van toepassing bij verbruik van eigen opgewekte elektriciteit voor de meter.

Logische allocatie

 1. Clusteren van aansluitingen/virtueel salderen is maar zeer beperkt mogelijk (voor belastingdoeleinden moet worden aangehouden wat op de fysieke aansluiting is geleverd)

Haarrijn

 1. Openbaar toegankelijke laadpunten zoals Haarrijn en openbare laadpunten bij bedrijven kwalificeren mogelijk niet als laadpunten waarop het verlaagde tarief van toepassing is.

Flexpower

 1. Geen fiscale barrières geïdentificeerd, het gaat alleen om uitgestelde levering (moment van levering is aangepast).

Link naar het volledige onderzoeksdocument

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *