White paper succesvolle strategieën om inwoners te betrekken

Gedrag: Zo betrek je inwoners

White paper succesvolle strategieën om inwoners bij je energieproject te betrekken
White paper
succesvolle strategieën om inwoners bij je energieproject te betrekken

Wil je inwoners bij je energieproject betrekken? De Energiekaart analyseerde 17 projecten en filterde de lessons learned en best practices hoe inwoners gemotiveerd zijn om deel te nemen aan het slimme energieproject. 

De transitie naar het energiesysteem van de toekomst kan versnellen als Nederland massaal meedoet. Inwoners én bedrijven.

Belangrijk maar niet urgent

Inmiddels weten de meeste Nederlanders dat het belangrijk is om over te schakelen op hernieuwbare energie en energie te besparen. Maar van urgentiebesef is nog niet echt sprake. Slechts 18% van de Nederlanders plaatst het energievraagstuk in de top 5 van de maatschappelijke onderwerpen (Motivaction 2016).

Inwoners participeren

Vraag is dus hoe we de samenleving inspireren om massaal mee te doen? Ofwel, hoe betrekken we inwoners bij de energie- projecten en hoe maken we mensen bewust van het feit dat energie besparen en energiespreiding, essentieel zijn om de klimaat- doelstellingen te halen?

Om hier antwoord op te vinden, analyseerde de Energiekaart 19 slimme netwerkinitiatieven waar huishoudens bij betrokken zijn en filterde methoden en lessons learned.

Link naar de presentatie

Uit een persbericht van EZ
‘(…) Slechts 18% van de Nederlanders plaatst het energievraagstuk in zijn top 5 van te adresseren maatschappelijke onderwerpen.

 • Nederlanders schatten het huidige aandeel hernieuwbare energie in de  totale energievoorziening daarnaast veel hoger (33%) in dan het op dit moment daadwerkelijk is (5,6%).
 • Tegelijkertijd onderschatten mensen het aandeel gas in de energiemix.
 • Slechts  een kwart van de energie wordt geleverd door gas, zo denken mensen, terwijl dit in werkelijkheid 42% is.

(…) Nederlanders houden zichzelf in beperkte mate verantwoordelijk voor  de energietransitie. Een kleine meerderheid is gemotiveerd om zelf bij te dragen.

 • Circa zes op de tien Nederlanders geeft aan bereid te zijn bij te dragen aan verduurzaming van ons energiesysteem door zelf minder energie te gebruiken.
 • De helft geeft aan bereid te zijn bij te dragen door duurzame energie af te nemen of op te wekken. De bereidheid verschilt per specifieke gedragsoptie.
  • Een meerderheid is in ieder geval bereid de woning te isoleren, energiezuinige apparaten te kopen, de verwarming lager te zetten dan men eigenlijk prettig vindt, het Nieuwe Rijden toe te passen, vaker de fiets in plaats van de auto te nemen en lokale producten te eten.
  • Ook geeft een meerderheid aan bereid te zijn zonnepanelen aan te schaffen (of de verhuurder te vragen deze te plaatsen).
  • De bereidheid tot het toepassen van sommige verduurzaming oplossingen is veel kleiner, zoals het afnemen van stroom van een kerncentrale, vaker het openbaar vervoer nemen in plaats van de auto, het aanschaffen van een elektrische auto en het minder vaak een vliegvakantie te ondernemen.

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *