Heat/Power Systems at Industrial Sites and Harbors

Heat/Power Systems at Industrial Sites and Harbors

Heat/Power Systems at Industrial Sites and Harbors
Automated power and heat management at industrial sites and harbors

Automated power and heat management at Industrial Sites and Harbors.

Our energy system is transforming into a sustainable system.

Especially important for potential innovations are the use of energy types electricity and heating systems. This is amongst others due to the increasing role of electricity, and because heat often is a large side product (waste) as well as one of the important reasons for energy demand.

Heat/Power Systems goals

The project ‘Heat/Power Systems at Industrial Sites and Harbors’ aims at developing solutions for automated power and heat management at industrial sites and harbors with a combination of multiple actors, industrial processes, and external factors.

This is carried out by developing:

  • innovative models
  • simulation systems
  • agent-based market and coordination mechanisms
  • optimization techniques.

Relatie met NWA-route Energietransitie

De NWA Route Energietransitie past in het breder perspectief van initiatieven die gezamenlijk de energietransitie onderzoeken. In deze NWA Route worden de belangrijkste uitdagingen voor het realiseren van een 100% duurzame energiehuishouding in kaart gebracht.

NWA Routes illustreren de samenhang en het belang van de 138 clustervragen. Transitie naar een duurzame energiehuishouding is bij uitstek een complex vraagstuk en vraagt om een geïntegreerde aanpak. Daarom NERA-initiatief tot opstellen Route Energietransitie, in relatie met en aanvulling op de andere routes.

Link naar het NWA rapport

Involved researchers

Duration

2017 – 2020

Funding

NWO-ESI programma gefinancierd.
Energiesysteemintegratie – planning, operations, en sociale inbedding (ESI-pose)

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *