Workshop Institutionele drempels elektrische mobiliteit

IDO Laad – Optimalisatie Laadinfrastructuur

IDO Laad - Optimalisatie Laadinfrastructuur
Slimme laadpalen Enexis

IDO Laad staat voor Intelligente Data-gedreven Optimalisatie laadinfrastructuur. Het doel van dit onderzoek is bij te dragen aan de grote uitdagingen rond elektrisch rijden: 

 • het ontwikkelen van een effectieve en kostenefficiënte laadinfrastructuur
 • gedragen door een sluitende businesscas

Het onderzoek bestaat uit het iteratief ontwikkelen van wiskundige voorspel- en simulatiemodellen voor de uitrol en het gebruik van de laadinfrastructuur.

 • De projectdeelnemers toetsen deze modellen in de praktijk met concrete interventies in door de consortiumpartners geboden proeftuinen.
 • De voorspellingen en simulaties worden vervolgens toegankelijk gemaakt voor de professionals bij gemeenten en bedrijven.
 • Studenten ontwikkelen daarvoor instrumenten zoals kennisdashboards en decision-supportsystemen.
 • Overige deelnemers kunnen bij het project aanhaken door casussen in te brengen die de studenten uitwerken met behulp van een datagedreven productontwikkelingsproces.

Beoogde resultaten IDO Laad

Concrete resultaten van dit project zijn onder andere:

 1. een set gevalideerde en generiek toepasbare voorspel- en simulatiemodellen
 2. 10 uitgevoerde casestudies waarin concrete simulaties worden uitgevoerd en adviezen voor ketenpartijen worden gedestilleerd
 3. minimaal 3 experimenten waarin concrete interventies zijn uitgevoerd en geëvalueerd
 4. 3 geteste (kennis)dashboards voor te selecteren partijen
 5. 3 gerealiseerde datagedreven producten/services
 6. 3 concrete en geteste decision-supportsystemen voor nader te selecteren ketenpartijen.

Partners

Cofely Energy & Infra B.V., Enexis, EV-Box B.V., Gemeente Amsterdam, Dienst Grond en Ontwikkeling, Gemeente Rotterdam, Nuon Sales, Oplaadpalen.nl, Over Morgen B.V.,, UvA – Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI)

Doorlooptijd

1 september 2015 tot 31 augustus 2019

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *