Institutionele belemmeringen en oplossingsrichtingen

Institutionele belemmeringen en oplossingsrichtingen

Institutionele belemmeringen en oplossingsrichtingen
Om de transitie te versnellen hebben we nieuwe en innovatieve producten, diensten en technologieën en een verandering op systeemniveau.

Bureau Berenschot deed in opdracht van het programma Systeemintegratie een onderzoek naar ‘institutionele belemmeringen en oplossingsrichtingen’ waardoor de energietransitie niet zo snel opschaalt als gehoopt.

Tijdens de klimaatconferentie in Parijs in 2015 heeft Nederland, samen met alle andere leden van de Europese Unie, zich gecommitteerd om ten opzichte van 1990:

  • een CO2-reductie van 40% in 2030 te realiseren
  • en de ambitie uitgesproken voor een CO2-reductie van 80-95% in 2050

Bovenstaande doelstellingen duiden erop dat de gehele energievoorziening in Nederland in de komende decennia sterk zal veranderen.

Nieuwe, producten, diensten en technologieën

Om de transitie te versnellen hebben we nieuwe en innovatieve producten, diensten en technologieën en een verandering op systeemniveau. Denk aan:

  • veranderingen in energiedragers
  • de mogelijkheid deze uit te wisselen
  • de spelers en de schakels tussen spelers en dus een heel andere waardeketen met bijbehorende business modellen

Institutionele belemmeringen

Tijdens verschillende bijeenkomsten van het programma Systeemintegratie in 2016 is gesignaleerd dat er drempels, barrières en knelpunten zijn in de formele, maar ook niet-formele instituties, die de verdere opschaling en uitrol van succesvolle technologieën, producten en diensten, ten behoeve van de verduurzaming van het energiesysteem, in de weg staan.

Op verzoek van het programma Systeemintegratie deed Berenschot onderzoek naar drempels in de wet- en regelgeving en mogelijke oplossingsregels met als resultaat een integraal overzicht:

 

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *