Webinar Omgevingswet en gezamenlijk investeringsprogramma

IRIS Juridische kaders

Webinar Omgevingswet en gezamenlijk investeringsprogramma
Nieuwe initiatieven ervaren echter tal van knelpunten in de bestaande ordening van de markt, zoals deze is vastgelegd in wet- en regelgeving en in de markten van energie-handelspraktijken en contractvoorwaarden. Deze juridische kaders werken vaak knellend voor de integratie van de leefomgeving met het energiedomein.

IRIS Institutionele en regulatorische innovatie ten behoeve van lokale, slimme energie voorzieningen

Lokale duurzame energievoorzieningen – LDE

Binnen veel gemeenten, provincies en regio’s zijn lokale duurzame energievoorzieningen (LDE’s) in oprichting of reeds opgericht. Duurzame (collectieve) energievoorzieningen gaan een grotere rol spelen bij de inrichting van een gebied.

Nieuwe initiatieven ervaren echter tal van knelpunten in de bestaande ordening van de markt, zoals deze is vastgelegd in wet- en regelgeving en in de markten van energie-handelspraktijken en contractvoorwaarden. Deze juridische kaders werken vaak knellend voor de integratie van de leefomgeving met het energiedomein.

Iris

Iris heeft ten doel tot juridische kaders te komen die de beste kansen bieden aan de ontwikkeling van ‘lokale duurzame energieprojecten’, LDE’s.

Het onderzoek zal resulteren in nieuwe, innovatieve voorstellen voor de herziening van deze kaders.

  1. Op korte termijn zullen concrete voorstellen worden ontwikkeld voor het wegnemen van de meest knellende onderdelen in de huidige regulering.
  2. Daarna volgt het belangrijkste resultaat: een voorstel tot structurele aanpassing van wet- en regelgeving, dat óók is geënt op de lokale, decentrale productie van energie.
  3. Daarbij zal voor elektriciteit, gas en warmte zoveel mogelijk een gelijke benadering worden gekozen.

Juridische kaders

Drie juridische kaders staan daarbij op de agenda:

  •  de regulering op energiegebied, met name de taken en rollen in het netbeheer en de levering (aan eindgebruikers),
  • de ordening van de markt door private partijen, toegespitst op de lokale (kleinschalige) marktomgeving van de projecten (‘micro-markten’)
  • de samenhang tussen de ordening van energie en die van de leefomgeving (ruimtelijke ordening, bouw- en milieuwetgeving).

Deze drie kaders zullen, in onderlinge samenhang, flexibel moeten zijn om ook toekomstige ontwikkelingen te kunnen dienen. Dit vergt innovatieve oplossingen op het juridische vlak.

Onderzoeksaanpak

Eerste stap is het opstellen van een overzicht van de knelpunten en barrières die in de praktijk worden ervaren. De overeenkomsten en verschillen tussen de diverse projecten worden zo blootgelegd en de implicaties daarvan worden benoemd.

Op grond hiervan zal op korte termijn een reeks concrete voorstellen worden gedaan voor aanpassing van de regulering. Voor lopende projecten zullen zo snel mogelijk concrete maatwerkoplossingen worden voorgesteld als antwoord op concrete juridische belemmeringen.

Vervolg is de stap naar een voorstel tot een structurele herziening van de regulering, die ook gestoeld is op de lokale, decentrale productie, handel en gebruik van energie.

Parallel aan deze stap, die gericht is op de publieke ordening, worden voorstellen ontwikkeld om de lokale (kleinschalige) markten rond LDE’s vorm te geven.

Ook de relatie tussen de lokale (kleinschalige) en grotere marktvloeren komt daarbij aan de orde.

Aspecten als programma– verantwoordelijkheid, onbalansrisico’s en de rol van energiebeurzen komen hierbij aan de orde. Aan dit deelonderzoek zal een promovendus werken.

Promotie-onderzoek

Als promotie-onderzoek zal vervolgens de relatie tussen energie en gebiedsontwikkeling onderzocht worden. Dit moet leiden tot voorstellen om de wettelijke vereisten op de beleidsterreinen energie en leefomgeving goed op elkaar aan te laten sluiten.

Consortium

TKI Urban Energy

  • Duur 36 maanden

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *