Belemmeringen Energieopslag in NL

Kleinschalige energieopslag modellen

Energie opslag voor meer balans op het net en betere prijzen voor particulieren. De nieuwste technologie:
E.ON claimt de grootste energieopslag van Europa met de modulaire batterij M5BAT

De Projectgroep Smartgrids van Netbeheer Nederland wilde de discussie over kleinschalige energieopslag met de markt starten. Deze studie focust zich op een discussiemodel voor de inrichting van kleinschalige energieopslag in de elektriciteitsmarkt.

Een van de mogelijkheden om flexibiliteit in het netwerk aan te brengen is de inzet van kleinschalige energieopslag (op wijkniveau).

 • Kleinschalige energieopslag biedt de mogelijkheid om:
  • De betrouwbaarheid van levering van energie te vergroten
  • De inzet van bestaande assets te doen toenemen
  • De piekcapaciteit in opwek en gebruik te laten afnemen
  • Klanten te ondersteunen in een toenemende zelfvoorzienendheid
 • Energieopslag biedt kansen voor de technologische ontwikkelingen van aansluitende markten (fabrikanten duurzame energie, elektrisch vervoer, fabrikanten energieopslagcapaciteit, etc.).

Drie conceptvarianten schetsen mogelijke invullingen voor kleinschalige energieopslag vanuit de uitgangspunten van de stakeholders.

Variant 1: Consumeer en teruglevermodel

Inrichting

 • De opslagfaciliteit is in bezit van de Eigenaar
 • De Operator van de opslagfaciliteit is de faciliterende partij op de opslag (kan dezelfde partij zijn als de Eigenaar) en heeft een contract met één Leverancier voor het gebruik van de opslag

Proces

 • De Klant heeft een propositie met de eigen Leverancier voor de verkoop van decentraal opgewekte energie, opslag kan deel uitmaken van deze propositie
 • Leveranciers kunnen energie verkopen aan de markt of aan de energieopslag

Variant 2: Service Provider model

Inrichting

 • De opslagfaciliteit is in bezit van de Eigenaar
 • De Operator van de opslagfaciliteit is de faciliterende partij op de opslag (kan dezelfde partij zijn als de Eigenaar) en heeft een contract met één Leverancier voor het opereren op de opslag.
 • Een Service Provider behartigt de belangen van de Klant tegen een vergoeding

Proces

 • De Service Provider optimaliseert, op basis van informatie van marktpartijen, het gebruik of verkoop van de decentraal opgewekte energie voor een Klant en ontzorgt daarmee de Klant

Variant 3: Open toegang model

Inrichting

 • De opslagfaciliteit is in bezit van de Eigenaar
 • De Operator van de opslagfaciliteit is de faciliterende partij op de opslag (kan dezelfde partij zijn als de Eigenaar)

Proces

 • De Klant verkoopt decentraal opgewekte energie aan de eigen Leverancier
 • Verschillende Leveranciers kunnen energie opslaan in de opslagfaciliteit tegen een vergoeding.
 • De Netbeheerder kan voor balanshandhaving op het net en congestiemanagement opslagcapaciteit huren van de opslagfaciliteit en de Operator van de opslagfaciliteit opdracht verstrekken kostenneutraal energie uit de markt te halen en op te slaan tegen een vergoeding

Zie voor een toelichting van de modellen en het volledig onderzoek het Eindrapport

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *