LEVV

LEVV LOGIC

LEVV
LEVV Logistics onderzoekt efficientere vormen van stadsdistributie

LEVV staat voor Lichte Elektrische VrachtVoertuigen.

In  LEVV  LOGIC wordt onderzoek gedaan naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen voor de levering van goederen in steden.

In samenwerking met deelnemers zijn opdrachten geformuleerd met betrekking tot de aandrijflijn en het ontwerp van LEVV’s. De stichting CMC faciliteert de uitvoering van de onderzoeksprojecten.
Studenten participeren in het onderzoek via vak-, minor-, stage- en afstudeeropdrachten.

LEVV is gedefinieerd als een voertuig met elektrische aandrijving of trapondersteuning, in omvang kleiner dan een bestelvoertuig en met een laadvermogen tot circa 750 kg.

Doel LEVV

In dit project ontwikkelen het Lectoraat HAN Automotive Research, de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Rotterdam samen met logistiek dienstverleners, verladers, voertuigaanbieders, netwerkorganisaties, kennisinstellingen en gemeenten nieuwe kennis over logistieke concepten en business modellen. Met als doel deze kennis toe te passen voor een rendabele inzet voor stadslogistiek.

Video

Projectpartners

De circa 30 projectdeelnemers delen de ambitie om met LEVV’s een bijdrage te leveren aan regionale, nationale en Europese doelstellingen om stedelijk goederenvervoer efficiënter en schoner te organiseren. Hiermee sluit het project aan bij de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek.

Onderzoeksaanpak

  • Onderzoek naar de potentie van LEVV voor specifieke stadslogistieke stromen (waaronder food-, webwinkel-, en facilitaire leveringen)
  • Ontwerp van nieuwe logistieke concepten met LEVV voor de distributie van goederen van verzender naar ontvanger
  • Vertalen van logistieke vereisten naar technische ontwerpen en aanpassingen aan bestaande LEVV’s
  • Experimenten met nieuwe LEVV-concepten in de praktijk
  • Ontwikkelen van schaalbare business modellen met LEVV’s
  • Verspreiden de opgedane kennis via vak- en wetenschappelijke publicaties, netwerkbijeenkomsten en onderwijsmateriaal

Waarom onderzoek naar LEVV-LOGIC?

De vraag naar logistiek in steden groeit en wordt steeds fijnmaziger en tijd kritischer. Daardoor groeit het aantal bestelbusjes in goederenvervoer in steden. Dat is ongewenst voor de luchtkwaliteit, geluid, veiligheid en leefbaarheid in steden.

  • Veranderingen in de marktvraag (kleinere volumes, snellere levering) en in het mobiliteitsbeleid van gemeenten (invoering van tijdvensters en milieuzones) brengen uitdagingen mee voor logistieke professionals op het gebied van voertuiginzet en planning.
  • Zij willen hun bezorgdiensten betrouwbaar en efficiënt blijven aanbieden, optimaal gebruik maken van hun voertuigen en de drukke binnenstad snel kunnen bereiken.

Dit vraagt om nieuwe oplossingen, met schone, stille en in omvang efficiënte voertuigen die rendabel ingezet worden om de logistieke vraag in steden te bedienen.

Het segment tussen fiets en bestelvoertuig met elektrische aandrijving of trapondersteuning, het lichte elektrische vrachtvoertuig (LEVV), biedt hiervoor uitkomst.
Internationaal onderzoek laat al zien dat veel zendingen in steden zich lenen voor stadslogistiek met LEVV’s.

Funding

Het onderzoek wordt mede gefinancierd met de RAAK-MKB subsidie. Deze subsidie is bedoeld om via kennisuitwisseling het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten. Het onderzoek heeft een looptijd van 2 jaar.

Contact

Susanne Balm (projectleider LEVV-LOGIC)

E. levvlogic@hva.nl

Projectbegeleiding HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM
Walther Ploos van Amstel Lector City Logistics
Robert van den Hoed Lector Energie en Innovatie
Nilesh Anand Hoofddocent City Logistics
Jos Warmerdam Docent-onderzoeker Engineering
Kaspar Koolstra Docent-onderzoeker Verkeerskunde

 

Hogeschool Rotterdam
Ans Boersma Regisseur RDM COE
Roeland Hogt Docent-onderzoeker Automotive
Frank Rieck Lector Future Mobility
Ewoud Moolenburgh Docent-onderzoeker Logistiek
HAN Automotive
Toin Peters Project manager Automotive Research

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *