Nul-op-de-Meter woningen in Groningen

Monitor: Nul-op-de-Meter woningen besparen 80%

Nul-op-de-Meter woningen in Groningen
Al weer 48 portiekwoningen naar Nul-op-de-Meter in Groningen

De eerste resultaten laten zien dat de beloofde Nul-op-de-Meter ambities van het consortium Stroomversnelling  zijn waargemaakt én dat de bewoners tevreden zijn. Dit zijn de installatieconcepten voor 80% energiereductie en Nul op de Meter.

Uit de monitoringsresultaten blijkt dat de woningen in het eerste jaar gemiddeld Nul-op-de-Meter zijn. Hierbij is gecorrigeerd voor de relatief warme winter en hogere zoninstraling van dat jaar. Nul op de Meter is dus zeker geen mythe maar een nieuwe werkelijkheid.

Geleerde lessen Nul-op-de-Meter

Waar moet in het algemeen op gelet worden bij het behalen van Nul op de Meter?

 • Bouwkwaliteit is essentieel
  Bij een slechte bouwkwaliteit gaat onnodig energie verloren. Verricht daarom tussentijdse metingen (Bouwtransparant)
 • Beperk het huishoudelijk energiegebruik
  Dit kan door het gebruik van energiezuinige apparaten, verlichting en stand-by killers en het geven van vouchers voor A++ apparatuur aan bewoners.
  Een aandachtspunt hierbij is de informatievoorziening aan de bewoners, deze moet laagdrempelig zijn
 • Wees helder over wie verantwoordelijk is bij storingen. Men moet weten waar men terecht kan bij problemen, zodat zo snel mogelijk kan worden ingegrepen.

Oververhitting

Oververhitting is een belangrijk maar soms ondergeschoven aandachtspunt. Bij de gemonitorde projecten vindt een behoorlijk percentage bewoners (variërend van 23% tot 44%) het te warm in de zomer. Dit is een relatief groot aantal ontevreden bewoners.

 • Bij de 80% energiereductieconcepten zijn in veel gevallen geen maatregelen genomen om oververhitting te voorkomen.
 • Zelfs als passieve koelmaatregelen zoals een overstek en spuivoorzieningen worden toegepast, kan een relatief groot aantal mensen het te warm ervaren in de zomer en kunnen vertrekken te vaak te warm worden.

Hoe voorkom je oververhitting?

Houd al bij de conceptontwikkeling rekening met oververhitting. Het is niet voor niets dat in prestatiecontracten de mogelijkheid bestaat om temperatuuroverschrijding mee te nemen.

 • Zorg voor koeling door een warmtepomp
  In de praktijk zien we dat de warmtepomp er daadwerkelijk voor kan zorgen dat bewoners minder last hebben van oververhitting. Bijkomend voordeel kan zijn dat koeling in de zomer gebruikt kan worden om de bron te regenereren.

Hoe voorkom je luchtlekken, geluidsoverlast en tocht

Voor nul-op-de-meter woningen is de kwaliteit van de oplevering essentieel. Hoe zit het met de luchtdichtheid, geluidsoverlast en tocht ten gevolge van het ventilatiesysteem. Dit zijn kritische factoren voor het behalen van de beloofde energetische en comfortprestaties.

Door luchtlekken en ongebalanceerde WTW-systemen gebruiken de woningen meer energie dan contractueel is beloofd.

Vanwege geluidshinder zetten bewoners de WTW soms zelfs uit. Dit verklaart mogelijk ook het extra raamgebruik voor ventilatie wat weer tot extra energieverlies leidt. Dit kan er zelfs toe leiden dat in het geval van een warmtepomp de woning niet op temperatuur komt omdat er onvoldoende capaciteit is.

 • Verricht tijdens de bouw (Bouwtransparant) controlemetingen op luchtdichtheid en bouwkwaliteit
  Op die manier kunnen extra kosten bij oplevering en hoger energiegebruik in de gebruiksfase worden voorkomen
 • Luchtlekken zitten vaak op dezelfde plekken, besteed hier extra aandacht aan.
  Maak hiervoor gebruik van producten die aansluitingen luchtdicht maken en zorg voor zorgvuldige uitvoering. Voer luchtdichtheidstesten uit voor de oplevering om luchtlekken op te sporen. Dit is een eenvoudige manier om luchtlekken te minimaliseren en zo de contractuele energiereductie te behalen. De meest voorkomende luchtlekken zijn de schoorsteen en dakdoorvoer, ramen, raamkozijnen en deuren
 • Vraag vooraf aan de fabrikant hoe het ventilatiesysteem geïnstalleerd dient te worden
  Zo kan geluidshinder worden voorkomen door bijvoorbeeld het hanteren van voldoende ruimte voor geluidsdempers en het beperken van het aantal bochten
 • Voorkom tocht
  Bij de combinatie van lagetemperatuurverwarming en natuurlijke toevoer door de gevel, dient extra aandacht te worden besteed aan het voorkomen van tocht. Enkele producten die hiervoor zijn ontwikkeld, zijn zelfregelende roosters en combinaties van luchttoevoer en verwarming
 • Besteed bij recirculatiekappen extra aandacht aan reukoverlast. Bewoners met recirculatie-afzuigkappen klagen nogal eens dat geurtjes blijven hangen

Besteed aandacht aan het ventilatiesysteem

Slecht uitgevoerde ventilatiesystemen vergroten het energiegebruik van nul-op-de-meter woningen.

Denk aan onvoldoende luchtzijdige inregeling, waardoor de balans tussen toe- en afvoerdebiet wordt verstoord. De effectiviteit van de warmte-terugwinning neemt hierdoor sterk af.

Nul-op-de-meter kosten

Warmtepompen en PV-panelen hebben een snelle prijsdaling doorgemaakt. Gelijktijdig wordt er door diverse aanbieders gewerkt om door middel van prefabricage de isolatie goedkoper te kunnen aanbrengen. Dit is van belang omdat het hierdoor mogelijk wordt, ambitieuze energiebesparing sneller daadwerkelijk toe te passen.

Hoe houd ik de kosten zo laag mogelijk?

Vraag actuele prijzen op bij de afweging van diverse maatregelen. Dit soort prijzen zijn onderhevig aan grote veranderingen.

Volledig rapport

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *