Open data in en over de energiesector

Open data in en over de energiesector
Een toekomstbestendige inrichting van de informatievoorziening wordt als cruciaal beschouwd in het licht van de ontwikkelingen in de energiesector en de energietransitie.

De beschikbaarheid van en toegang tot data in en over de energiesector:  onderzocht door TNO.

 

 

 

De studie beschrijft achtereenvolgens:

  • de verschillen in informatiebehoeften voor vraagstukken over de energietransitie
  • een aantal hiervoor ontwikkelde hulpmiddelen
  • een reeks databronnen die hieraan ten grondslag liggen
  • drempels voor verdere informatiedeling
  • en advies over de inrichting informatievoorziening in de energiesector

Grote vraag naar data

Er is gebleken dat er een grote vraag is naar data, zowel naar algemene informatie als zeer specifieke en/of gedetailleerde data.

Hierbij is niet alleen de meest recente data van belang. De beschikbaarheid van historische data is voor met name onderzoeksdoeleinden ook essentieel.

Exogene data worden steeds belangrijker

  1. Met betrekking tot het aanbod is geconstateerd dat er veel data in de sector aanwezig is, maar dat deze niet altijd voor iedereen beschikbaar is, en ook niet altijd van het gewenste detailniveau of kwaliteit is.
  2. Daarnaast lijken ‘exogene data’ (data van partijen die traditioneel weinig of niets met de energiesector van doen hebben) steeds belangrijker te worden bij het oplossen van energievraagstukken.

Deze twee observaties verklaren samen waarom veel partijen spreken van een gebrek aan overzicht op het aanbod.

Drempels

Daarnaast wordt er ook een aantal drempels ervaren rondom het delen van data, waarbij duidelijk naar voren komt dat er een beperkt overzicht is van de beschikbare data. Ook (privacy) wetgeving binnen de energiesector, de beveiliging, governance en het eigenaarschap van data, zorgen er voor dat data vaak niet gedeeld wordt.

Toekomstbestendige inrichting van de informatievoorziening

Een toekomstbestendige inrichting van de informatievoorziening wordt als cruciaal beschouwd in het licht van de ontwikkelingen in de energiesector en de energietransitie.

TNO adviseert gezien de veranderlijkheid van het energielandschap dat men niet langer in termen van waardeketens, maar vanuit waardenetwerken naar de sector kijkt.

Nationaal platform

Als oplossingsrichting stelt TNO voor toe te werken naar een nationaal platform waarmee partijen zowel sociaal (organisatorisch) als technisch met elkaar verbonden worden.

Het platform dient te helpen bij het overzichtelijk maken en houden van alle datavraagstukken omtrent de energietransitie en de beschikbare data die relevant is voor de beantwoording van deze vraagstukken.

Het beoogde platform focust zich op verbinding en is gericht op de toekomst.

In dit licht past wat TNO betreft het beste een modulaire en flexibele aanpak, zodat er eenvoudig onderdelen toegevoegd of verwijderd kunnen worden.

Noodzaak creëren om data te ontsluiten

Ook adviseert TNO om openheid als uitgangspunt te nemen en te beredeneren vanuit vraagstukken om zo de noodzaak te creëren om data te ontsluiten. De Topsector, ook gericht op de lange termijn, is met haar organiserend vermogen, kennisbundelingen en beschikbare fondsen een geschikte partij om dit platform te initiëren.

Link naar het rapport

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *