Pilotwijk Rotterdam gaat van het gas af

Pilotwijk Rotterdam gaat van het gas af

Pilotwijk Rotterdam gaat van het gas afDe pilotwijk kwam in de Warmtekansenkaarten van Rotterdam naar voren als een kansrijke wijk om te starten met de warmtetransitie door de combinatie van hoogbouw met collectieve verwarming en laagbouw.

Daarnaast moet het riool worden vervangen, waardoor er synergie en schaalvoordelen te behalen zijn. Het gasnet is nog geen 20 jaar oud dus hoeft voorlopig niet te worden vervangen.

Het gaat hier om 650 woningen waarvan 70% in bezit is van woningbouwcorporaties.

De aanpak

De gebiedsaanpak in Rotterdam bestaat uit vier onderdelen:

 1. technische verkenning
 2. financiële doorrekening
 3. in kaart brengen van behoeften en belemmeringen van bewoners
 4. het koppelen van kansen

Gebiedsaanpak pilotwijk Rotterdam

Scenario’s

In de pilotwijk zijn eerst de technische consequenties in beeld gebracht voor de gebouwen voor verschillende alternatieven voor aardgas. Op basis hiervan zijn er scenario’s opgesteld die zijn doorgerekend aan de hand van Stedin’s methodiek en gelijknamige rekentool Infrastructurele Footprint (IF).

 • Het model en de uitkomsten zijn in opdracht van de gemeente Rotterdam onafhankelijk gevalideerd
 • Op basis van de uitkomsten is vervolgens gekozen voor de oplossing met de laagste gemeenschappelijke kosten: in dit specifieke geval ‘aansluiting op een hoge temperatuur warmtenet’
 • Vervolgens is per stakeholder in de wijk (woningcorporaties, commerciële verhuurders, netbeheerder, warmtebedrijf, particuliere eigenaren en utiliteit) een business case voor het aansluiten op warmte en elektriciteit van de kookvoorziening opgesteld
 • Alle business cases bij elkaar opgeteld vormen een businesscase voor het gebied. De onderhandelingen met

Vervolgstappen

De verschillende grote stakeholders (gemeente, netbeheerder, woningbouwcorporaties, warmtebedrijf en commerciële verhuurders) worden gevoerd. Deze onderhandelingen resulteren in een investeringsbeslissing voor alle stakeholders
die wordt vastgelegd in een gebiedsafspraak.

De gemeente bewaakt hierbij het belang van de particuliere woningeigenaren en huurders zodat zij aantrekkelijke proposities voorgelegd krijgen.

Sociaal marketing

Er is gekozen om particuliere eigenaren te ‘verleiden’ over te stappen naar elektriciteit. Door in te spelen op de behoeften en het wegnemen van barrières bij bewoners wordt het voor bewoners aantrekkelijk gemaakt om over te stappen op een warmtenetaansluiting en elektrisch te gaan koken.

Op basis van de uitkomsten van de business case en de resultaten van de interviews die met bewoners zijn gehouden, worden pakketten samengesteld voor de particuliere eigenaren waaruit zij kunnen kiezen.

Voor het traject met de bewoners wordt er een groep van buurtambassadeurs gevormd waarmee dit wordt vormgegeven.

Aanbevelingen

4 concrete aanbevelingen om de drempels weg te krijgen om van gas los te komen:

 1. schrap de gasaansluitplicht voor nieuwbouw zo snel mogelijk
 2. introduceer een afsluitrecht voor gemeenten en netbeheerders
 3. bied experimenteerruimte voor verschillende financieringsvormen
 4. stel landelijke richtlijnen op voor de lokale keuze

 

Link naar het volledige onderzoeksrapport ‘Uitfaseren van aardgas in de gebouwde omgeving en aanbevelingen uit de praktijk’.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *