Realisme in de Energietransitie energiedijken

Realisme in de Energietransitie

Realisme in de Energietransitie energiedijken
Energiedijken zoals prof. Lievense het zag

‘Realisme in de Energietransitie’ is het fact checking onderzoek van NEWNRG.

Uit het rapport

Realisme

Nederland loopt achteraan in de energietransitie in Europa

Nederland loopt achter

De rode streepjes zijn de doelen voor 2020. Voor de EU 20% duurzame energie. De groene kolommen zijn de in 2014 gerealiseerde percentages duurzame energie. IJsland en Noorwegen zijn ook aangegeven, maar het zijn geen EU leden. Internationaal gezien blijft Nederland achter, niet alleen is ons doel in 2020 zeer bescheiden, namelijk 14%. Ook de realisatie van dat bescheiden doel is onvoldoende (nu 6%). (Bron Eurostat)

Hoe kunnen we de productie van duurzame energie snel vergroten en het totale gebruik verminderen?

Lokale en regionale initiatieven zijn steeds belangrijker, de interactie met het buitenland neemt ook toe: elektriciteit, warmte, biomassa en waterstof worden grensoverschrijdend verdeeld. Dit veranderingsproces vindt plaats in een systeem dat voortdurend hoge prestaties moet blijven leveren, interrupties in de levering van gas, elektriciteit, warmte of transportbrandstof zijn zeer ontwrichtend in onze samenleving. De transitie – per gebouw en vervoermiddel- volgt geen duidelijk geplande route. Er is geen vastgelegd scenario onder leiding van een alles controlerende regisseur.

Hoe zal ons energiesysteem in Nederland eruit zien? Wie neemt daarin de leiding? En hoe garanderen we de zekerheden waar we nu aan gewend zijn?

Scenario 1

 1. Urgenda |
  Urgenda gaat uit van volledig duurzame energie in 2030. Ze gaat uit van 25.000 MW zonnepanelen, 7.000 MW wind op land, 16.000 MW wind op zee en 1.000 MW wind aan de kust. En dat de dalen in wind en zon met biomassa worden opgevangen: vijf biomassacentrales, 13 groengascentrales en een groot aantal kleinere warmtekrachtcentrales.
 2. Shell
  Shell: ‘Als we in het huidige tempo doorgaan met fossiele brandstoffen gebruiken, dan zijn we in 2028 door het carbon budget heen voor de 1,5 graad doelstelling.’
 3. NEWNRG
  Energiedijken.
  Nederland energiepositief in 2030. Hierin wordt het verbruik teruggebracht van 570 miljard kWh (2.050 PJ) naar 280 miljard kWh (1.000 PJ) door besparingen. Het aandeel van elektriciteit wordt groter.

Link naar het volledige rapport

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *