Regional Intelligent Power Grids

Regional Energy Self-Sufficiency

Intelligent Power Grids
Simulation and optimization of gas, power and heat flow in their combined networks, for assessing solution uncertainty, sensitivity, and reliability

Regional Energy Self-Sufficiency

Optimal regional and local energy supply system

Given the local energy infrastructure of gas, power and heat, and typical local energy demand patterns this research project investigates how an optimal local energy supply system can be designed such that local energy targets can be realized with minimum dependence on the national energy grids.

This is not only a technical problem, but also a question of how these local energy systems should be regulated and operated.

This requires model and methodology development in two areas:

  1. In the first area the focus is on the optimal overall design of the energy supply system and the corresponding required institutions.
    The research here is on distributed optimization with various investment decisions made by different actors.
  2. In the second area the focus is on the simulation and optimization of gas, power and heat flow in their combined networks, for assessing solution uncertainty, sensitivity, and reliability.

Relatie met NWA-route Energietransitie

De NWA Route Energietransitie past in het breder perspectief van initiatieven die gezamenlijk de energietransitie onderzoeken. In deze NWA Route worden de belangrijkste uitdagingen voor het realiseren van een 100% duurzame energiehuishouding in kaart gebracht.

NWA Routes illustreren de samenhang en het belang van de 138 clustervragen. Transitie naar een duurzame energiehuishouding is bij uitstek een complex vraagstuk en vraagt om een geïntegreerde aanpak. Daarom NERA-initiatief tot opstellen Route Energietransitie, in relatie met en aanvulling op de andere routes.

Link naar het NWA rapport

Involved researchers

Duration

2017 – 2020

Funding

NWO-ESI programma gefinancierd.
Energiesysteemintegratie – planning, operations, en sociale inbedding (ESI-pose)

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *