Pilotwijk Rotterdam gaat van het gas af

Ruimte voor nieuwe energie

Ruimte voor nieuwe energie
Pilotwijk Rotterdam gaat van het gas af

Het doel van het ‘Ruimte voor nieuwe energie’ is een bijdrage te leveren aan het succesvol realiseren van complexe en kapitaalintensieve technologische innovatie op het gebied van lokale energie (zoals een warmtenet, biovergister, windturbines, waterkrachtcentrale of zonneveld) en dit te integreren in het lokale energiesysteem van een dorp, regio of stadswijk.

Op die manier kunnen ze een bijdrage leveren aan het versnellen van de transitie naar duurzame lokale energie in Nederland.

Achtergrond ‘Ruimte voor nieuwe energie’

De afgelopen jaren zijn er honderden lokale energie-initiatieven (LEI’s) opgericht waarbij bewoners en gebruikers van gebouwen de krachten bundelen om lokale energieproductie met behulp van zonnepanelen, windmolens of biomassa te realiseren. Er ontstaan decentrale energiebedrijven (DEB) – nieuwe energiebedrijven op regionaal niveau met de focus op de lokale of regionale gemeenschap.
DEB’s zijn erop gericht om energieproductie, -distributie en -verkoop doelmatig en efficiënt te organiseren. Echter, de sector en de regelgeving op dit gebied zijn nog volop in ontwikkeling en het mkb wil een beter beeld hebben van de opschalingsmogelijkheden die er voor deze organisaties zijn.

Decentrale energiebedrijven (DEB)

De centrale vraag in het project is: wat zijn de lessen die kunnen worden getrokken uit al gerealiseerde grote, complexe projecten van andere DEB’s met betrekking tot succes- en faalfactoren?

Bedrijven en onderzoekers gaan samen aan de slag in vier concrete technologische projecten op het gebied van lokale duurzame energie. Zo kunnen ze de verzamelde factoren, actoren en aanbevelingen toetsen en verder uitwerken.

Beoogde resultaten

Het concrete resultaat van dit project is een model van de factoren en actoren die een rol spelen bij het realiseren van grote, complexe technologische projecten op het gebied van lokale duurzame energie.

Het team verspreidt de opgedane kennis door publicaties in relevante media en wetenschappelijke tijdschriften.

Ook komt er een handboek voor decentrale energiebedrijven, dat wordt verspreid via websites en kanalen van de samenwerkingspartners in het consortium.

Doorlooptijd

1 september 2015 tot 29 september 2017

Partners

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *