Eerste VDemonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport (DKTI-Transport)

SIG Solar Fuels – CO2-neutrale brandstoffen

SIG Solar Fuels
syngas is bedoeld voor zwaar transport en de industrie

SIG SOLAR FUELS ontwikkelt schone circulaire brandstoffen uit hernieuwbare energie en de ‘afvalstoffen’ als water, koolstofdioxide en stikstof.

SIG

Het thema Solar Fuels richt zich op productie van deze CO2-neutrale, circulaire brandstoffen.

Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen en testen van nieuwe materialen en processen om deze technologische kostenefficiënt en schaalbaar te maken.

Dit thema vraagt om een bundeling van kennis en kunde, waarin onderzoeksvragen vanuit verschillende invalshoeken en expertise benaderd worden. De bestaande industriële privaat-publieke samenwerkingen, zoals die van DIFFER met SyngasChem B.V. en met FujiFilm B.V. illustreren dat.

Met de samenwerking van NWO-instituut DIFFER en Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen (FH TNW) door de gezamenlijke benoeming van dr. Peter Thüne als lector Solar Fuels wordt een belangrijke brugfunctie gerealiseerd op het gebied van fundamenteel ondezoek naar praktijkgericht onderzoek, naar onderwijs en naar MKB door:

  • samen met DIFFER onderwerpen te definiëren en uit te werken voor praktijkgericht onderzoek
  • vertaalslag van het DIFFER – Fontys onderzoek naar MKB en industrie
  • koppeling van het Solar Fuels onderzoek met Fontys onderwijs en practica.

FH TNW organiseert haar onderzoek via zes Special interest Groups (SlG) welke samen het lectoraat Thin Films & Functional Materials (TF&FM) vormen. Vier topsectoren zijn betrokken:

  1. HTSM
  2. Energie
  3. Chemie
  4. Life Science & Health

Solar Fuels maakt  integraal deel uit van het lectoraat TF&FM en is daarmee ook verbonden zijn met het MKB netwerk van dit lectoraat. Het onderzoek in SIG Solar Fuels wordt geleid door lector dr. Peter Thüne.

Looptijd

1 februari 2017 tot 31 januari 2019

Partners

DIFFER,  Syngaschem BV

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *