Simulatiemodel SparkCity

Simulatiemodel laadinfrastructuur SparkCity

Simulatiemodel SparkCity
SparkCity voorspelt impact van laadgedrag in Nederlandse wijken Het model simuleert koop-, rij- en laadgedrag van eigenaren van elektrische auto’s in een buurt of stad. Dit gebeurt op basis van demografische gegevens over inwoners en de inrichting van een wijk in combinatie met de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer.

Simulatiemodel laadinfrastructuur elektrisch vervoer;

 • In welke Nederlandse wijken zal de impact van elektrisch rijden voor parkeerproblemen gaan leiden
 • Waarom juist in deze wijken
 • Vraagt de overgang naar elektrisch vervoer en daarvoor de benodigde laadinfrastructuur om een versterking van het elektriciteitsnet
  • Zo ja, waar en wanneer?

Om deze vragen te beantwoorden heeft  de TU/e het simulatiemodel SparkCity ontwikkelt.

 • SparkCity voorspelt impact van laadgedrag in Nederlandse wijken
 • Het model simuleert koop-, rij- en laadgedrag van eigenaren van elektrische auto’s in een buurt of stad.
 • Dit gebeurt op basis van demografische gegevens over inwoners en de inrichting van een wijk in combinatie met de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer.

Scenario’s opstellen en doorrekenen

SparkCity (voorheen ABCD-model) is uniek omdat het echte wijken en steden kan inladen. Dat is inclusief het lokale elektriciteitsnet en het bestaande oplaadnetwerk.

Het model houdt rekening met een veelheid aan factoren. Het geeft overheden, netbeheerders en bedrijven de mogelijkheid om samen scenario’s op te stellen en door te rekenen.

Het kan bijvoorbeeld berekenen wat de consequenties zijn van het nieuwe regeringsbeleid om in 2030 alleen nog maar emissieloze auto’s te verkopen.

 

Agent based – op basis van echte wijken

Het SparkCity model is een agent based simulatiemodel. Op basis van echte kaarten van echte wijken maakt de computer een animatie van het leven van mensen en hoe zij hun voertuigen gebruiken gedurende de dag.

Allerlei aannames kunnen worden aangepast op basis van de inzichten van deskundigen uit de praktijk en het model maakt vervolgens zichtbaar wat de gevolgen hiervan zijn.

 • Zo leiden goedkopere accu’s tot meer verkopen maar ook tot auto’s die langere afstanden afleggen en die minder vaak hoeven te laden en dit sneller kunnen doen.
 • Een toename van elektrische auto’s kan ook leiden tot een overbelasting van het elektriciteitsnetwerk in een wijk.

Door gebruik te maken van Smart Charging kunnen ze het netwerk juist stabiliseren en kan er meer stroom uit zon en wind gebruikt worden. Ook de consequenties van beleid van gemeenten met betrekking tot oplaadpunten kunnen via het model zichtbaar worden gemaakt.

Waarom draagt NKL bij aan SparkCity?

Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen is belangrijk maar moeilijk. Zeker als het gaat om een zogenaamde disruptieve ontwikkeling als de elektrische auto.

NKL heeft daarom een bijdrage geleverd aan het praktisch toepasbaar maken van het SparkCity model dat is ontwikkeld door de Technische Universiteit Eindhoven (gesponsord door ElaadNL).

Het gezamenlijk toepassen van dit simulatiemodel (markt, overheden en netbeheer) helpt de uitrol van de noodzakelijke publieke laadinfrastructuur van elektrisch vervoer in Nederland versnellen.

Update

 • Inmiddels zijn in het model zeven echte wijken ingevoerd en is het voor elk van deze wijken mogelijk om zaken te simuleren als:
  • het aanschaffen van elektrische auto’s
  • het plaatsen en gebruiken van laadinfrastructuur
  • het meten van energiegebruik en netbelasting
  • slim laden
  • etc.

Antwoorden op relevante vragen

 1. Wat kunnen we verwachten qua adoptie van elektrische auto’s? Is het regeerakkoord wat dat betreft ambitieus of valt dat wel mee? Hoe kan de nationale overheid de elektrische auto het beste stimuleren?
 2. Welke oplaadinfrastructuur is in verschillende scenario’s nodig? Als een gemeente minder laadpalen plaatst, hoe vaak worden mensen dan teleurgesteld? En wat betekent het voor de mogelijkheden qua slim laden?
 3. Leidt slim laden inderdaad tot het stimuleren van duurzame energie en het ontzien van het elektriciteitsnet?

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *