SmaRds: Smart Regimes for Smart Grids

SmaRds: Smart Regimes for Smart Grids

SmaRds: Smart Regimes for Smart Grids
De overgang naar een Smart Energy System (SES) vereist dus een nieuw juridisch en organisatorisch raamwerk, toegespitst op het ontwerp en het beheer van slimme lokale energiesystemen.

SmaRds: Smart Regimes for Smart Grids

  • Thema: products and services
  • Onderwerp: SG: Policy

De onderzoekers willen een geïntegreerd beleidsmatig en juridisch raamwerk ontwikkelen waarin twee onzekerheden worden aangepakt die een overgang naar slimme netten belemmeren: de juridische vormgeving van slimme netten en het beleidsontwerp voor implementatietrajecten van slimme netten op gemeentelijk niveau.

Ontwikkelen en testen van een juridisch en een beleidsontwerp

Het huidige wettelijke kader is niet ontworpen voor slimme netten. Het is immers gebaseerd op een top-down gecentraliseerd elektriciteitsnetwerk waarin beslissingen rond netten centraal worden genomen. De overgang naar een Smart Energy System (SES) vereist dus een nieuw juridisch en organisatorisch raamwerk, toegespitst op het ontwerp en het beheer van slimme lokale energiesystemen.

Zo’n nieuw energiesysteem zal waarschijnlijk bottom-up ontstaan gezien:

  1. de aanhoudende populariteit van lokale energie-initiatieven in Nederland
  2. het energiebesparingspotentieel van woonwijk renovatieprojecten in combinatie met de toepassing van slimme netten

Renovatie maakt gebruik van state of the art-materialen, -technologieën en -constructies mogelijk. Lokale overheden zijn verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling, maar zij beschikken niet over kennis en deskundigheid om deze bevoegdheden te gebruiken om slimme netten in te voeren.

Dit onderzoeksproject vult dit gat door het ontwikkelen en testen van een juridisch en een beleidsontwerp voor de inzet van slimme netten bij bouw en renovatie op lokaal niveau.

SmaRds tussentijdse resultaten

De eerste uitkomsten wijzen er op dat er een sterke discrepantie is tussen de vernieuwing van de organisatiestructuur in projecten voor slimme netwerken en het huidige wettelijke kader en planningsproces. Uit dit juridische onderzoek komen echter ook aanwijzingen dat de wetgeving de potentie heeft om de ontwikkelingen in het energiesysteem te sturen en toekomstige onzekerheden te beperken en te voorkomen.

 

Contact

Universiteit Twente CSTM

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *