h-Vision waterstof

STORE&GO

STORE&GO
Bovenliggend doel is de flexibele integratie van energieopslag in de vorm van synthetisch methaan in energiesystemen met veel fluctuatie van hernieuwbare energieaanbod.

STORE&GO, Innovative large-scale energy STOragE technologies AND Power-to-Gas concepts after Optimisation.

In het Europese STORE&GO-project (2016 – 2020) wordt power-to-gas methaanproductie en levering aan het gasnet gedemonstreerd op 3 plekken in Duitsland, Zwitserland en Italië.

Store&Go onderzoekt o.a. kansen voor flex

27 partners uit 6 landen nemen deel, waaronder ECN, Energy Valley, Hanzehogeschool, en Rijksuniversiteit Groningen. Het project richt zich op de inpassing van power-to-gas technologie in Europese energienetten om te onderzoeken hoe volwassen de technologie is.

Bovenliggend doel is de flexibele integratie van energieopslag in de vorm van synthetisch methaan in energiesystemen met veel fluctuatie van hernieuwbare energieaanbod.

De gekozen locaties hebben verschillende kenmerken en omstandigheden: beschikbare energiebronnen (hoge windkracht; PV en hydro; PV en windkracht); lokale consumenten (laag verbruik, gemeentelijk gebied, landelijk gebied); type elektriciteitsnet (hoogspanningsnet, regionaal of lokaal distributienet); type gasnet (langeafstandstransport; regionaal of lokaal distributienet); soort CO2-bron (biogas, afvalwater, atmosfeer), en warmtelevering (fineerfabriek; stadsverwarming; CO2 air capture).

Syngas

Drie innovatieve methanisatieprocessen worden ontwikkeld en op een schaal van 200 kW—1 MW gedemonstreerd gedurende twee jaar. Het synthetische aardgas wordt geïnjecteerd in het gasnet en geleverd aan klanten. Het project beoordeelt de economische en business aspecten en de mogelijkheden om met de STORE & GOtechnologie grootschalig energie op te slaan. Dit leidt tot bedrijfsmodellen, een power-to-gas routekaart voor Europa en aanbevelingen voor beleidsmakers. Ook wordt onderzocht welke wetgevende en juridische aspecten op Europees, nationaal en lokaal niveau een grote invloed hebben op de exploitatie van toekomstige power-to-gasinstallaties.

STORE&GO projectis funded by the European Union’s “Horizon 2020 research and Innovation programme”.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *