Noordzee integrale aanpak

Systeemintegratie op de Noordzee

Noordzee integrale aanpakOntwikkeling Offshore Energy en Systeemintegratie op de Noordzee.

Doel

Integrale lange termijn visie op de Noordzee en een korte termijn call for action.

Op 15 juni 2016 hebben de Gas en Olie producerende industrie (NOGEPA), de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), de Stichting Natuur en Milieu, TENNET en TNO een ‘Declaration of Coordination and Cooperation in the North Sea Region’ getekend waarbinnen zij willen samenwerken aan een integrale lange termijn visie op de Noordzee en een korte – termijn ‘call for action’. De samenwerking moet leiden tot een veilig, duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem dat in balans is met het ecosysteem van de Noordzee.

Concretisering bijdrage gassector aan doelen Energieakkoord Offshore wind op de Noordzee is sterk in ontwikkeling.
De gassector heeft in deze regio al tientallen jaren een sterke positie door haar offshore gas – en olie activiteiten.

Noordzee bewaken

De komende decennia zal deze positie echter veranderen doordat deze voorraden uitgeput raken. Tegelijkertijd biedt de Noordzee veel mogelijkheden voor de productie van duurzame energie. Om bij te dragen aan een maximale realisatie van het duurzame energiepotentieel op de Noordzee en daarmee de energietransitie te versnellen, verkennen we de mogelijkheden voor intensieve samenwerking tussen de gassector en de windsector waarbij wind op zee wordt gestimuleerd en de resterende productie van gas schoner en duurzamer wordt.

Deze samenwerking is gericht op de benutting van faciliteiten, diensten en producten (personeel, installaties, infrastructuur, opleidingen, onderhoud, bevoorrading, afname van elektriciteit etc.).

Op deze manier kunnen door (vergaande) integratie kostenbesparing en emissiereducties worden gerealiseerd.
Naast versnelling van de energietransitie heeft Nederland qua verdienvermogen een sterke positie m.b.t. offshore – activiteiten waarop kan worden gekapitaliseerd.

De koppeling tussen offshore windenergie en offshore gas- en olieactiviteiten is het focusthema voor de eerste fase van de systeemintegratie omdat hier naar verwachting nu al kansen liggen.

Ook andere duurzame energieopties op de Noordzee, zoals golf- en getijden energie en de teelt van aquatische biomassa,
worden gaandeweg op deze integrale aanpak aangesloten.

De aanleg van nieuwe infrastructuur voor elektriciteit, dan wel het mogelijke gebruik van de gasinfra voor het transport van duurzame energie over grotere afstanden, is een belangrijk onderdeel van deze aanpak, te meer omdat de planning van nieuwe infrastructuur binnen enkele jaren zal plaatsvinden.

Tevens worden mogelijkheden onderzocht om niet – energiethema’s, zoals natuurontwikkeling, scheepvaart en visserij, bij de ze integrale aanpak mee te nemen.
Op 15 juni 2016 hebben de Gas en Olie producerende industrie (NOGEPA), de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), de Stichting Natuur en Milieu, TENNET en TNO een ‘Declaration of Coordination and Cooperation in the North Sea Region’
getekend waarbinnen zij willen samenwerken aan een integrale lange termijn visie op de Noordzee en een korte – termijn ‘call for action’. De samenwerking moet leiden tot een veilig, duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem dat in balans is met het ecosysteem van de Noordzee.

Knelpunten

Omdat het thema zich in de inventarisatiefase bevindt, is er nog geen volledig zicht op alle knelpunten. De verwachting is dat deze in ieder geval op institutioneel vlak liggen, zoals (internationale) wet – en regelgeving omtrent offshore – activiteiten.
Als onderdeel van de visie en aanpak wordt dit onderdeel in de komende maanden ander uitgewerkt.

Link naar het rapport

Projectpartners

NOGEPA, de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), de Stichting Natuur en Milieu, TENNET en TNO

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *