Taming Technology

Taming Technology: geoinformation infrastructures

Taming Technology
een duurzame informatie infrastructuur heeft een regulerend kader nodig dat “Time”, “Territory” en “Technology” continue met elkaar verbindt.

Abstract

It is often assumed that innovative technology is an essential resource for the establishment of an information infrastructure. This study on geoinformation infrastructures convincingly demonstrates that technology is an important and far more complex factor than much geoinformation practitioners want us to believe. Three Dutch cases were studied, of which two were intended to develop an infrastructure deliberately applying innovative technology.

Due to a constant stream of innovations these cases failed to bring about a working infrastructure. The third case was aimed at establishing a system of large-scale basemaps.

These maps acted as a ‘narrative anchor’, a non-tangible interface between innovating technology and the infrastructure to be developed.

Through the narrative anchor, this infrastructure has already existed for over 35 years and is likely to continue. Its success can be attributed to the ability of the narrative anchor to reconcile different types of technology through time, both innovative and conservative.

The conclusion of this book is that lasting and reliable future (geo)information infrastructures need to have a narrative anchor that will act as an interface between ever-innovating technology and infrastructure itself.

Subject

Taming Technology TU Delft

Het onderzoeksrapport verhaalt over processen en de leerpunten in big data processen en vraagstukken. Het rapport bevat casussen van het NCGI Nationaal Clearing House (1995-2006), de Geoloketten (2005-2008) en de GBKN Grootschalige Basis Kaart Nederland (1975-2001).

De eerste twee zijn mislukt; de laatste (voorloper van de BGT) is geslaagd. Een eyeopener in de zin van: “Ah, zó kan het dus werken!”

Time, Territory en Technology

Belangrijkste leerpunt daaruit -zoals ik dat begrijp- is dat een duurzame informatie infrastructuur een regulerend kader nodig heeft dat “Time”, “Territory” en “Technology” continue met elkaar verbindt. In het geval van de succesvolle GBKN was dit een Privaat Publiek Samenwerking tussen gemeenten, kadaster en netbeheerders die 35 jaar lang –altijd met de GBKN voor ogen- de balans wist te bewaren van belangen partijen en inzet van techniek.

Link naar het report

Research: TU Delft

Faculty: OTB Research Institute
Department: Geo-Information & Land Development

Author: drs. Koerten, H.

Contributors: Besemer, J.W.J. (promotor)Veenswijk, M.B. (promotor)Zevenbergen, J.A. (promotor)

 

 

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *