In4Energy

IN4ENERGY

In4Energy
A smart grid contributes to a sustainable Lochem and eventually a sustainable energy supply chain across the globe.

IN4ENERGY: Working together on tomorrow’s energy supply

 • Thema: virtual infrastructures
 • Onderwerp: IT: Smart Algorithms (HV / MD)

In4Energy is the consortium of corporations and organizations responsible for the implementation of the field trial Slim Net in Duurzaam Lochem.

Within several weeks of start-up the citizen’s initiative “LochemEnergie” over 1000 aspiring members joined up to actively cooperate and accelerate the transition to clean renewable energy.

Goal In4Energy

By involving the local residents this project does not only consider the production side of energy management, but also specifically considers the demand side and a balance between both. A smart grid contributes to a sustainable Lochem and eventually a sustainable energy supply chain across the globe.

Demand supply management

The corporation and collaboration of the local residents is of major importance, as the smart grid facilitates two-way traffic of energy both between producer and consumer and consumers amongst themselves.

Examples include a household generating energy through photovoltaic (PV) which they feed back into the grid or a farmer producing biogas which is fed back into the gas network.

Residents are so called prosumers (producers and consumers combined) and therefor they play a pivotal role in this field trial and the transition to sustainable energy in general.

Resultaten

Om inzicht te kunnen geven in energieverbruik en daarmee de bewustwording onder gebruikers te verhogen, is het belangrijk te weten welke gegevens interessant zijn en hoe deze gegevens weergegeven moeten worden. Daarom zijn er de afgelopen maanden er interviews afgenomen onder de deelnemers van In4Energy.
In deze interviews stonden deze vragen centraal. Suzanne Beltman, afstudeerder aan de Universiteit Twente, heeft deze interviews afgenomen, verwerkt en geanalyseerd.

Een samenvatting van haar afstudeerthesis is hier te vinden –
pdf

Demand Response

De algehele doelstelling van dit project is een zo goed mogelijke balans tussen productie en afname van energie en een zo laag mogelijke suppletielevering van energie bij de prosumenten na te streven. Om dit te realiseren zijn diverse maatregelen genomen waaronder:

 1. Inrichten meetomgeving mbv Intelligent Home Systeem en SaSensor MLV.
  Hiermee wordt data verzameld op gebiedsniveau op basis waarvan een efficiente afstemming van vraag en aanbod kan plaatsvinden.
  Naar gelang er lokaal energie geproduceerd wordt kan het het laadvermogen van Electrisch Vervoer beinvloed worden. Dit is een van de concrete toepassingsmogelijkheden van vraag aanbod sturing.
 2. EV integratie in het slimme net
 3. installatie ZON-PV
  1. installeren van 250 kWp ZON-PV vermogen
  2. 50 particuliere daken
  3. Realisatie zonneparken op (gemeentelijke) daken
  4. Invulling afrekenmechanisme tbv zonne park deelnemers
 4. Slim Net: Meten, Weten, Sturen
  1. Keuze PV locaties
  2. Inrichten integrale testomgeving laagspanning in Enschede
  3. Inrichten (kleine) MSR ring (Torenmolenlaan) tbv Slim Net bemetering
  4. Uitbreiding meet gebied met zonne park Gemeentehuis
  5. Implementeren EV integratie in intelligent laagspannings ring
 5. Data en Feedback
  1. Quick Win installatie IHS 4 adressen
  2. Opstarten dialoog
  3. Vaststellen informatie behoefte, informatie en data stromen
  4. Vaststellen systeem architectuur
  5. Inrichten basis feedbacksysteem
  6. Inrichten systeem omgeving
  7. Opzetten feedback onderzoek bewoners
  8. Opzetten gedrags onderzoek

Funding

The field trial is mainly funded by the Innovatieprogramma intelligente Netten (IPIN) from RVO

Duration

2012 – 2016

Partners

Liander, Universiteit Twente, LochemEnergy, Locamation, Eaton

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *