UK

UK en de energietransitie

UK
De UL heeft een geïnstitutionaliseerde klimaatwaakhond: Climate Change Council.

De UK is een van de landen die is onderzocht op het proces en de resultaten van de energietransitie tot heden.

UK in context

 • Het verleden van fossiele zelfvoorzienendheid van
  het de UK, met nadruk op uit kolen, gas en olie heeft belangen van industrie en energiebeleid sterk verweven.
 • Het beleid is sterk marktgedreven: als kaders gelden CO2-emissieplafonds in bulk en per energie eenheid.
 • Marktpartijen doen voor nog bestaande installaties aan asset sweating, met name bij netwerken, om winst te maximaliseren door investeringen uit te stellen zo bleek uit een internationale studie van de Technopolis Group in haar EU landenstudies.

Verenigd Koninkrijk – hoofdpunten

 • Lange-termijnbeleid
  Beleid was sterk marktgedreven
  Flinke CO2-ambities
 • Importafhankelijkheid
  Importafhankelijkheid is sterk gestegen in afgelopen jaren
 • Marktverdeling
  Slechts ruimte voor enkele grote (internationale) partijen – 95% van elektriciteitsmarkt door 17 spelers
 • Centraal vs. decentraal
  Vanuit een centraal gestuurd systeem steeds meer richting
  regionaal
 • Klimaatbeleid vs. energiebeleid
  Geïnstitutionaliseerde klimaatwaakhond: Climate Change Council.
  Carbon footprint van bedrijven wordt steeds meer een aandachtspunt in MVO.
 • Energiearmoede
  Expliciet onderdeel van het energiebeleid via levy control framework en lage BTW voor gas
 • Nucleaire energie en betwiste opties
  VK zet bewust in op nucleaire energie om klimaatdoelstellingen te halen
 • Innovatie
  Low Carbon Innovation Coordination Group (LCICG) peilt technologiebehoeften en geeft innovatie richting.
  Technology Innovation Needs Assessment
 • Netwerken en opslag
  Netwerken zijn geprivatiseerd en worden uitgenut. Versterking van transportnetten noodzakelijk vanwege verschuiving (duurzame) bronnen

Verenigd Koninkrijk – maatregelen

 • Gestuurd met juridisch bindende, toenemend strengere CO2-plafonds en een maximum CO2- budget per verbruikseenheid per energiefunctie.
 • Energy Performance Standard voor energieopwekking – CO2 per kWh plafonds, die kolen zonder CCS eigenlijk uitsluiten.
 • Contracts for difference: duurzame energieproducenten krijgen minimumprijs; aanvulling als marktprijs eronder maar ook aftoppen als de marktprijs erboven ligt.
 • Maatschappelijke bewegingen zijn (nog) niet sterk aanwezig in het debat of de uitvoering.
 • Overheid (Crown Estate) stimuleert, financiert, en co-ontwikkelt windprojecten.
 • Inspraak op energiebeleid verdeeld over departementen en overheden; ministerie van financiën heeft laatste woord.

Over het onderzoek landenstudies

Op verzoek van de Topsector Energie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft Technopolis Group landenstudies uitgevoerd naar de energietransities in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk. Deze studies hebben elk geleid tot een landenrapport. Deze presentatie geeft een samenvatting van de landenrapporten en rapporteert observaties en bevindingen.

Links en contact

Alle onderzochte landen

Betrokken wetenschapper(s)

Dr. Andreas Ligtvoet (Technopolis)

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *