Voorstudie Institutionele Belemmeringen

Voorstudie Institutionele Belemmeringen

Voorstudie Institutionele Belemmeringen
EV inpassen voor een betere netbalans. De belemmeringen met de meeste impact zijn uit de longlist gefilterd, en in groter detail uitgewerkt in deze rapportage.

APPM Management consultants deed in opdracht van RVO een voorstudie naar Institutionele Belemmeringen Transport & Mobiliteit

Transport en Mobiliteit

Voor deze voorstudie heeft APPM is de functionaliteit ‘Transport en Mobiliteit’ uitgediept.

De transportsector is zeer divers, met allerlei soorten vracht- en personenvervoer over korte en lange afstanden die ieder hun ‘eigen’ transitie doormaken richting duurzame brandstoffen als elektriciteit, waterstof, gasvormige brandstoffen, biobrandstoffen, of het efficiënter maken van huidige verbrandingsmotoren.

Het Topsectorenbeleid kan daarin een belangrijke aanjagende functie hebben.

Impact en omvang

Na het samenstellen van een longlist, zijn de geïnventariseerde belemmeringen beoordeeld op impact en omvang. De belemmeringen met de meeste impact zijn uit de longlist gefilterd, en in groter detail uitgewerkt in deze rapportage.

Systeemintegratie

Naast belemmeringen die specifiek tot uiting komen binnen transport en mobiliteit, zijn er ook een paar belemmeringen uitgelicht die verder strekken dan alleen dit gebied. Hierbij gaat het onder andere om de eisen waar projecten aan moeten voldoen binnen de TSE en TKI, en financieringsproblemen waar innovaties tegenaan lopen.

Het is belangrijk om niet alleen project-specifieke belemmeringen op te pakken, maar ook aandacht te schenken aan deze overkoepelende knelpunten. Met een integraal beeld kan op deze manier de belemmering namelijk tegelijkertijd vanuit meerdere gebieden aangepakt worden.

11 belemmeringen

 1. Onzekerheid continuïteit bijmengverplichting
 2. Vergunningverlening vergistingsinstallatie groen gas
 3. Onzekerheid accijnsbeleid LNG
 4. Beperkte prijsprikkels demand respons diensten
 5.  Beperkende werking saldering elektriciteit
 6. Afwezigheid systeemveranderingsmechanisme Topsector Energie
 7. Complexe projectopzet TKI-regelingen
 8. Beperkte cross-sectorale samenwerking
 9. Financiering innovaties en opschaling producten en diensten
 10. Standaardisatie
 11. Afwezigheid transitiestrategie groen gas en elektrisch vervoer

Per belemmering worden een aantal aspecten besproken:

 • kenmerken van de belemmering
  het soort institutie, betrokken instanties en bronnen waaruit de belemmering naar voren is gekomen
 • de probleemstelling
 • belemmering en gerelateerde instituties
 • de potentiële omvang van het product of dienst als de belemmering weggenomen zou worden
 • de ontwikkeling van de belemmering tot nu toe

De analyse wordt per belemmering geconcludeerd met mogelijke oplossingsrichtingen die naar voren zijn gekomen in gesprekken met geïnterviewde personen.

Link naar de voorstudie

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *