Research, onderzoek, Hanzehogeschool, Groningen, interface, consument, slimme meter, netfrequentie, balans, stabiliteit

Resultaten IPIN projecten 2015

De analyse van de IPIN projecten die in 2015 zijn afgerond, zijn uitgevoerd door RVO. De analyse is gemaakt aan de hand van het duurzaam businessmodel van Marko Hekkert, professor innovatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Businessmodel

Een innovatie is succesvol als zeven innovatiefuncties zich in positieve zin ontwikkelen:

 1. Ondernemerschap
 2. Onderzoek en ontwikkeling
 3. Kennisverspreiding
 4. Visie
 5. Marktinrichting
 6. Bronnen
 7. Lobbies

IPIN innovatiebijdrage

Per IPIN-project is gekeken naar de bijdrage van deze innovatiefuncties. De eindrapporten en publicaties zijn per project bestudeerd om te beoordelen hoe ze bijdragen aan de innovatiefuncties. Deze innovatiefuncties zijn gesplitst in sub functies:

 1. Ondernemerschap:
  1a welke ondernemers doen mee;
  1b welke producten en diensten ontwikkelen zij met het project?
 2. Onderzoek en ontwikkeling:
  welke kennisinstellingen doen mee (universiteiten, hogescholen, Centers of Expertise, TNO, ECN)?
 3. Kennisverspreiding:
  3a welke platforms ontwikkelt het project;
  3b tools en databases;
  3c welke standaarden komen voort uit het project als drager voor afspraken;
  3d overige tips en aandachtspunten .
 4. Visie:
  draagt het project bij aan een breder gedragen visie?
 5. Marktinrichting:
  5a aan welke wet- en regelgeving en spelregels op de marktplaats werkt het project;
  5b hoe gaat het project om met betrokkenheid en acceptatie van consumenten en gebruikers;
  5c richt het project zich op (maatschappelijke) kosten en baten;
  5d hoe gaat het project om met privacy & security.
 6. Bronnen:
  6a brengt het project investeerders dichterbij;
  6b ontwikkelt het project “human capital” om smart grids straks op grotere schaal te installeren, te onderhouden, te gebruiken.
  6c zijn er concessies, die smart grids verder helpen. Zoals concessie voor een snellaadstation langs de snelweg.
 7. Lobbies:
  hoe werkt het project aan maatschappelijk draagvlak, hoe sluit het aan op maatschappelijke initiatieven.

Waar het eindrapport van het project iets zegt over een innovatiefunctie (of subfunctie) is de betrokken tekst uit het eindrapport overgenomen.

 • Tabel 1 brengt product-markt combinaties in beeld per project
 • Tabel 2 brengt functies van het project in beeld met hun betrokken producten en diensten (volgens tabel Netbeheer Nederland)

Link naar de resultatenanalyse van de IPIN projecten van RVO

Uitgelicht

Jouw Energie Moment in Zwolle  tabel 3

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties